రాజు

செவிகைப்பச் சொற்பொறுக்கும் பண்புடை வேந்தன்
கவிகைக்கீழ்த் தங்கும் உலகு.   (389)

హిందీ (हिन्दी)
जिस नृप में बच कर्ण कटु, शने का संस्कार ।
उसकी छत्रच्छाँह में, टिकता है संसार ॥


సంస్కృత (संस्कृतम्)
कठिनं चापि महतां वाक्यं पश्चाद्धितप्रदम् ।
श्रुत्वा य: सहते राजा तिष्ठेत्तस्य वशे मही ॥


ఇంగ్లీష్ (English)
Sevikaippach Chorporukkum Panputai Vendhan
Kavikaikkeezhth Thangum Ulaku
— (Transliteration)


ఇంగ్లీష్ (English)
cevikaippac coṟpoṟukkum paṇpuṭai vēntaṉ
kavikaikkīḻt taṅkum ulaku.
— (Transliteration)


తమిళ (தமிழ்)
சான்றோர்கள் கண்டித்துச் சொல்வது கேள்விக்கு வெறுப்பாயிருந்தாலும், பொறுத்து, அக்குறைகளை நீக்கும் பண்புள்ள வேந்தனின் குடைநிழலில், உலகம் தங்கும்
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ఇంగ్లీష్ (English)
The world is secure under the parasol of the worthy king Who brooks bitter counsel.

రష్యన్ (Русский)
Общество спокойно живет под зонтом повелителя страны, который наделен способностью терпеливо сносить резкие, но справедливые слова от своих подданных

కన్నడ (ಕನ್ನಡ)
(ದೊರುವವರ) ಕಹಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣವುಳ್ಳ ಅರಸನ ಕೃಪಾ ಛತ್ರದಡಿಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಲೋಕವೇ ತಂಗುತ್ತದೆ.

అరబ్ (العَرَبِيَّة)
الملك الذى يحتمل بكل صبر كلمات مرة وموذية التى يسمعها من الناس لن يفارق احد من أن يكون فى ظل عرشه


చైనీస్ (汉语)
王者若能納逆耳之忠言, 舉世將蒙其蔭而獲安寧.
— 程曦 (古臘箴言)


(සිංහල)
කනට අමිහිරි වූ - රළු බස් සදා ඉවසන ගූණය ඇති රජුගේ                     - සෙවන ගැනුමට ලොව කැමති වේ