రాజు

இயற்றலும் ஈட்டலுங் காத்தலும் காத்த
வகுத்தலும் வல்ல தரசு.   (385)

హిందీ (हिन्दी)
कर उपाय धन-वृद्धि का, अर्जन भी कर खूब ।
रक्षण, फिर विनियोग में, सक्षम जो वह भूप ॥


సంస్కృత (संस्कृतम्)
कुर्याद्धनार्जनोपायमार्जयेत् पालयेद्धनम् ।
रक्षितं च यथाशास्त्रं दद्यात् पात्रेषु भूमिप ॥


ఇంగ్లీష్ (English)
Iyatralum Eettalung Kaaththalum Kaaththa
Vakuththalum Valla Tharasu
— (Transliteration)


ఇంగ్లీష్ (English)
iyaṟṟalum īṭṭaluṅ kāttalum kātta
vakuttalum valla taracu.
— (Transliteration)


తమిళ (தமிழ்)
பொருள் வருவாய்க்கான வழிகளை உண்டாக்கலும், வரும் பொருளைச் சேமித்தலும், பாதுகாத்தலும், நாட்டின் நலத்துக்குத் தக்கபடி செலவிடுதலும் வல்லதே அரசு
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ఇంగ్లీష్ (English)
He is a king who can do these: Produce, acquire, conserve and dispense.

రష్యన్ (Русский)
Настоящий правитель страны тот, кто ясно видит пут к увеличения богатства, накопления его, сбережения и распределения оного

కన్నడ (ಕನ್ನಡ)
(ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು) ಸಂಪಾದಿಸಿ, ಸೇರಿಸಿಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿ (ಸಮನಾಗಿ) ಹಂಚಲು ಬಲ್ಲವನೇ ಅರಸು.

అరబ్ (العَرَبِيَّة)
إنه لملك حقا الذى يقدر على حصول الشروة ثم يحفظها ويوزعها بالحكمة


చైనీస్ (汉语)
王者須知如何利用其資源, 充實其財富, 保守其產業而善於運用支配.
— 程曦 (古臘箴言)


(සිංහල)
අය මග සැදීමත්  - රැස්කර දන රැකීමත් රැකි දැය බෙදීමත් - හැකිය බලවත් රජුට නිසිලෙස