రాజు

அஞ்சாமை ஈகை அறிவூக்கம் இந்நான்கும்
எஞ்சாமை வேந்தர்க் கியல்பு.   (382)

హిందీ (हिन्दी)
दानशीलता निडरपन, बुद्धि तथा उत्साह ।
इन चारों से पूर्ण हो, स्वभाव से नरनाह ॥


సంస్కృత (संस्कृतम्)
दातृत्वं ज्ञानसम्पत्ति: उत्साहो धीरता तथा ।
गुणैरेतैश्चतुर्भिर्यो नित्ययुक्त: स पार्थिव: ॥


ఇంగ్లీష్ (English)
Anjaamai Eekai Arivookkam Innaankum
Enjaamai Vendhark Kiyalpu
— (Transliteration)


ఇంగ్లీష్ (English)
añcāmai īkai aṟivūkkam innāṉkum
eñcāmai vēntark kiyalpu.
— (Transliteration)


తమిళ (தமிழ்)
அஞ்சாமை, எளியோர்க்குக் கொடுத்து உதவும் ஈகை, அறிவு, ஊக்கம், என்னும் நான்கும் குறைவில்லாமல் இருப்பது வேந்தருக்கு இயல்பு ஆதல் வேண்டும்
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ఇంగ్లీష్ (English)
These four unfailing mark a king: Courage, liberality, wisdom and energy.

రష్యన్ (Русский)
Суть истинного повелителя страны составляют всего лишь четыре незамутненные качества: бесстрашие, великодушие, мудрость и энергичная настойчивость

కన్నడ (ಕನ್ನಡ)
ಧೈರ್ಯ, ದಾನ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ- ಈ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೋಲದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರುವುದೇ ಅರಸನ ಗುಣಗಳೆನಿಸುವುದು.

అరబ్ (العَرَبِيَّة)
عدم الخوف والسنحاء والحكمة والقوة لهي من الصفات التى لا بد أن توجد فى الملك


చైనీస్ (汉语)
勇氣, 大量, 智慧, 精力, 四者, 王者有之, 乃可不敗.
— 程曦 (古臘箴言)


(සිංහල)
නුවණ සහ දිරියද  - දානය නිබය තාවය රට කරන නිරිඳුට  - මෙ සිව් කරුණුත් සිරිය වේමැයි