రాజు

படைகுடி கூழ்அமைச்சு நட்பரண் ஆறும்
உடையான் அரசருள் ஏறு.   (381)

హిందీ (हिन्दी)
सैन्य राष्ट्र धन मित्रगण, दुर्ग अमात्य षड़ंग ।
राजाओं में सिंह है, जिसके हों ये संग ॥


సంస్కృత (संस्कृतम्)
राज्यमन्त्रिसुहृत्सैन्यदुर्गकोशैश्च षड्‌विधै:।
अङ्ग: समन्वितो राजा राजसिंह इतीर्यते॥


ఇంగ్లీష్ (English)
Pataikuti Koozhamaichchu Natparan Aarum
Utaiyaan Arasarul Eru
— (Transliteration)


ఇంగ్లీష్ (English)
paṭaikuṭi kūḻamaiccu naṭparaṇ āṟum
uṭaiyāṉ aracaruḷ ēṟu.
— (Transliteration)


తమిళ (தமிழ்)
படை, குடி, விளைபொருள், அமைச்சர், நண்பர், அரண் என்னும் ஆறு உறுப்புக்களையும் சிறப்பாகப் பெற்றவன் அரசருள் சிங்க ஏறு ஆவான்
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ఇంగ్లీష్ (English)
Who has these six is a lion among kings: An army, subjects, food, ministers, allies and forts.

రష్యన్ (Русский)
Тот считается львом среди повелителей разных стран, кто владеет шестью силами — войском,,ародом, богатством, умным советниками, верными друзьями и несокрушимыми крепостями

కన్నడ (ಕನ್ನಡ)
ಪಡೆ, ಜನತೆ, ಸಂಪತ್ತು, ಮಂತ್ರಿ, ಕೆಳೆ ಮತ್ತು ಕೋಟೆ ಎಂಬ ಆರು ಅಂಗಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನು ಅರಸರಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸಿಂಹವೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

అరబ్ (العَرَبِيَّة)
إنه لأسـد من بين الملوك الذى يملك جيشا و مملكة وثروة ووزرا وأصدقاء وحصونا منيعة


చైనీస్ (汉语)
王者善保其師旅, 民衆, 物資, 內閣, 盟友, 要塞, 六者, 可以稱簕矣.
— 程曦 (古臘箴言)


(සිංහල)
හමුදාව බලකොටු - මැති මිතූරු රට වැසියන් අහර ඇති නිරිඳු - සිහ රදුට සමවේය බලයෙන්