విధి

ஊழிற் பெருவலி யாவுள மற்றொன்று
சூழினுந் தான்முந் துறும்.   (380)

విధి బలీయ మగును విడువడు తప్పుకో
నెందుబోవ వచ్చి ముందు నిలచు.


హిందీ (हिन्दी)
बढ़ कर भी प्रारब्ध से, क्या है शक्ति महान ।
जयी वही उसपर अगर, चाल चलावे आन ॥


సంస్కృత (संस्कृतम्)
विधिना तु समं वस्तु बलवन्नेह विद्यते।
विनाश्य मानुषं यत्नं विधिरेव जयेत् सदा॥


ఇంగ్లీష్ (English)
Oozhir Peruvali Yaavula Matrondru
Soozhinun Thaanmun Thurum
— (Transliteration)


ఇంగ్లీష్ (English)
ūḻiṟ peruvali yāvuḷa maṟṟoṉṟu
cūḻiṉun tāṉmun tuṟum.
— (Transliteration)


తమిళ (தமிழ்)
ஊழைக் காட்டிலும் பெரிதும் வலிமையானவை யாவை உள்ளன! மற்றொன்றை வலியது என்று கருதினாலும், அங்கும் ஊழே முன்வந்து நிற்கும்!
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ఇంగ్లీష్ (English)
What is there mightier than fate? For it overtakes us In spite of our plans to overcome it.

రష్యన్ (Русский)
Нет более могучей силы, чем карма. Бесполезно пытаться избежать ее, что бы ни придумывали люди

కన్నడ (ಕನ್ನಡ)
ವಿಧಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಬಲಶಾಲಿಯಾದುದು ಯಾವುದಿದೇ? ಅದನ್ನು ಮರೆಯಲು ಬೇರೊಂದನ್ನು ನೆನೆದರೂ ವಿಧಿ ತಾನೇ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

అరబ్ (العَرَبِيَّة)
ليست هناك قوة أكبر من القدر إن ندبر طريقا لمقاومته يأخذنا بطريق آخر بالمفاجاة


చైనీస్ (汉语)
命運之力至强大, 人縱用盡心計, 亦無以逃其掌握.
— 程曦 (古臘箴言)


(සිංහල)
කම් පල දෙක පමණ - අනිකක් නොමැත බලවත් කෙලෙස විමසූ මුත් - අවසන එයම පෙරමුණට වේ