విధి

நன்றாங்கால் நல்லவாக் காண்பவர் அன்றாங்கால்
அல்லற் படுவ தெவன்.   (379)

ఇష్టమైన నంతసింఛెడి వారలు
కష్టమైన నేడ్వగాదు విధికి.


హిందీ (हिन्दी)
रमता है सुख-भोग में, फल दे जब सत्कर्म ।
गड़बड़ करना किसलिये, फल दे जब दुष्कर्म ॥


సంస్కృత (संस्कृतम्)
लब्ध्वा शुभतरं कर्म हृष्टो भवसि सर्वदा।
अशुभे तु समायाते वृथा शोचसि तत् कुत:?॥


ఇంగ్లీష్ (English)
Nandraangaal Nallavaak Kaanpavar Andraangaal
Allar Patuva Thevan?
— (Transliteration)


ఇంగ్లీష్ (English)
naṉṟāṅkāl nallavāk kāṇpavar aṉṟāṅkāl
allaṟ paṭuva tevaṉ.
— (Transliteration)


తమిళ (தமிழ்)
ஊழால் நன்மைகள் விளையும்போது, அவற்றை நல்லவையாகக் காண்பவர்கள், அ·து இல்லாத கேடு காலத்தில் துன்பப்படுவதுதான் எதற்காக?
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ఇంగ్లీష్ (English)
Why do those who take good luck in their stride, Struggle when encountered with bad?

రష్యన్ (Русский)
Отчего радующиеся сегодня стенают в минуты неудач?

కన్నడ (ಕನ್ನಡ)
ತಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯುದಾಗುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಖ್ ಸಂತೋಷಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವವರು, ಕೆಟ್ಟದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಆತಂಕ ಪಡುವುದೇಕೆ? (ಸುಖ ದುಃಖ ಎರಡೂ ವಿಧಿಯ ಮುಖಗಳೇ. ಯಾವುದೇ ಬಂದರೂ ಅನುಭವಿಸದೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ)

అరబ్ (العَرَبِيَّة)
الرجل الذى يفرح ويمرح إذا إبتسم عليه حسن الحظ لما ذا يقلق عند ما يواجه سوء الحظ


చైనీస్ (汉语)
何必關心苦樂, 彼皆命運所安排也.
— 程曦 (古臘箴言)


(සිංහල)
හොද නරක මේවා- කම් පල අනුව එනවා පැමිණෙන හොඳ වගේ - දුකට දුක් වී කූමට තැවෙනුද ?