విధి

துறப்பார்மன் துப்புர வில்லார் உறற்பால
ஊட்டா கழியு மெனின்.   (378)

సన్న్యసొంపకుంట సాగని వారెల్ల
విధియె కారణంబు వేరుకాదు.


హిందీ (हिन्दी)
दुःख बदे जो हैं उन्हें, यदि न दिलावें दैव ।
सुख से वंचित दीन सब, बनें विरक्त तदैव ॥


సంస్కృత (संस्कृतम्)
दुष्कर्मवशमापन्ना महाभाग्यात् स्थितादपि।
नरा: सुखं न विन्दन्ति सन्न्यासं प्राप्नुवन्ति च॥


ఇంగ్లీష్ (English)
Thurappaarman Thuppura Villaar Urarpaala
Oottaa Kazhiyu Menin
— (Transliteration)


ఇంగ్లీష్ (English)
tuṟappārmaṉ tuppura villār uṟaṟpāla
ūṭṭā kaḻiyu meṉiṉ.
— (Transliteration)


తమిళ (தமிழ்)
வந்தடைவதான இன்பங்கள் வந்து சேராமற் போகுமானால் துய்க்கும் பொருள் இல்லாதவர்கள் தம்முடைய ஆசைகளைத் துறப்பார்கள்!
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ఇంగ్లీష్ (English)
That the destitute have not renounced Is because fate has not relieved them of their share.

రష్యన్ (Русский)
Нищие пошли бы стезей отречения от радости земного бытия, если бы не определено им иное кармой

కన్నడ (ಕನ್ನಡ)
ವಿಧಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ದುಃಖಗಳು ಬಂದು ಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡುಮಾಡದೆ ಹಾಗೆಯೆ ಕಳೆಯುವುದಾದರೆ, ಅನುಭವಿಸಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ದರಿದ್ರರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದ್ದರಲ್ಲವೆ?

అరబ్ (العَرَبِيَّة)
الفقراء يمكن لهم أن يهجروا هذه الدنيا بسهولة ولكن لا يمكن لهم التخلص من الآفات والبليات التى قدرها لهم القدر


చైనీస్ (汉语)
倘往世之鹽運不復梗阻, 貧困之人, 易於棄拾紅塵也.
— 程曦 (古臘箴言)


(සිංහල)
කළ කම් අනුව එන - දුක් එළවන්ට හැකි නම් දිළින්දෝ සාගිනි - නිවා ගනු වස් පැවිදි වේ වි