విధి

வகுத்தான் வகுத்த வகையல்லால் கோடி
தொகுத்தார்க்கு துய்த்தல் அரிது.   (377)

ఇచ్చునట్టి వాని యిచ్చకు మారుగా
నేది ననుభవించ కాదు జూడ.


హిందీ (हिन्दी)
भाग्य-विद्यायक के किये, बिना भाग्य का योग ।
कोटि चयन के बाद भी, दुर्लभ है सुख-भोग ॥


సంస్కృత (संस्कृतम्)
कोटिसंख्यायुतं वित्तं सम्पादयतु वोपरि।
विधिना यावदाप्नोति भोक्‍तुं नालं ततोऽधिकम्॥


ఇంగ్లీష్ (English)
Vakuththaan Vakuththa Vakaiyallaal Koti
Thokuththaarkku Thuyththal Aridhu
— (Transliteration)


ఇంగ్లీష్ (English)
vakuttāṉ vakutta vakaiyallāl kōṭi
tokuttārkku tuyttal aritu.
— (Transliteration)


తమిళ (தமிழ்)
ஊழை வகுத்தவன் வகுத்துவிட்ட வகைப்படி அல்லாமல் கோடியாகப் பொருள் தொகுத்தவர்க்கும் அவற்றைத் துய்த்தல் என்பது அரிதாகும்
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ఇంగ్లీష్ (English)
Except as disposed by the Disposer, Even millions amassed may not be enjoyed.

రష్యన్ (Русский)
Даже накопившим тысячи тысяч монет не суждено радоваться, если не дано по жребию Всевышнего

కన్నడ (ಕನ್ನಡ)
ವಿಧಿಯು ಪಾಲು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಬಗೆಯಲ್ಲಲ್ಲದೆ, ಕೋಟಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ, ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವೇ. (ಎಷ್ಟೇ ಕೊಡಿಟ್ಟರೂ ವಿಧಿ ನೇವಿಸಿದಷ್ಟೇ ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ)

అరబ్ (العَرَبِيَّة)
لا يطيب لرجل شيئ ولو ادخر عشرة آلاف ألف روبية مالم يوافقه القدر


చైనీస్ (汉语)
倘命中不註定, 人雖積財千萬, 亦無從享用一分.
— 程曦 (古臘箴言)


(සිංහල)
කිව නොහැකි අපමන - ඉපයුව නමුදු යසිසුරු කළ කම් පල අනුව- විනා ඉන් පල ගැනුම උගහට