విధి

நல்லவை எல்லாஅந் தீயவாம் தீயவும்
நல்லவாம் செல்வம் செயற்கு.   (375)

గుణముగాని వన్ని గుణమౌను, గుణమును
గుణము గాకపోవు ధనము నంద.


హిందీ (हिन्दी)
धन अर्जन करत समय, विधिवश यह हो जाय ।
बुरा बनेगा सब भला, बुरा भला बन जाय ॥


సంస్కృత (संस्कृतम्)
अकालेऽप्याप्नुयाद्वित्त मनुकृले विधौ सति।
कालेऽपि तन्न लभ्येत विपरीते विधौ सति॥


ఇంగ్లీష్ (English)
Nallavai Ellaaan Theeyavaam Theeyavum
Nallavaam Selvam Seyarku
— (Transliteration)


ఇంగ్లీష్ (English)
nallavai ellā'an tīyavām tīyavum
nallavām celvam ceyaṟku.
— (Transliteration)


తమిళ (தமிழ்)
செல்வம் தேடும் முயற்சிக்கு, நல்லூழால் தீயவும் நல்லவையாவதும், தீயூழால் நல்லவைகளும் தீயவை தருகின்ற தன்மையவாதலும் உண்டு
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ఇంగ్లీష్ (English)
In business dealings, fate can turn All good things bad and even bad good.

రష్యన్ (Русский)
При создании богатства все -доброе становится дурным, дурное — добрым

కన్నడ (ಕನ್ನಡ)
ಸಿರಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ (ವಿಧಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದ) ಒಳ್ಳೆಯದೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದೂ, ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೂ ಆಗುವುದುಂಟು.

అరబ్ (العَرَبِيَّة)
الاشياء التى تلك أحد تصير غير ملائمة والأشياء التى لا تلائم احدا تصير ملائمة بسبب القدر


చైనీస్ (汉语)
時運衰時優者變劣, 時運順時劣者變優.
— 程曦 (古臘箴言)


(සිංහල)
කරන හොඳ විටකදි- නපුරට හිටී ඉසුරට නරක වුව ගූණ දෙයි- ඉසුරු තැන්පත් වන වෙලාවට