విధి

இருவேறு உலகத்து இயற்கை திருவேறு
தெள்ளிய ராதலும் வேறு.   (374)

నృష్టి ద్వివిధమగును శ్రీవేరు ధీవేరు
వేరు బాటు కెల్లఁ వెధియె నాంది.


హిందీ (हिन्दी)
जगत-प्रकृति है नियतिवश, दो प्रकार से भिन्न ।
श्रीयुत होना एक है, ज्ञान-प्राप्ति है भिन्न ॥


సంస్కృత (संस्कृतम्)
एको भवति वित्ताढ्‍यो विद्यया सहितोऽपर:।
कारणं विधिरेवात्र स्वभावो लोकसम्मत:॥


ఇంగ్లీష్ (English)
Iruveru Ulakaththu Iyarkai Thiruveru
Thelliya Raadhalum Veru
— (Transliteration)


ఇంగ్లీష్ (English)
iruvēṟu ulakattu iyaṟkai tiruvēṟu
teḷḷiya rātalum vēṟu.
— (Transliteration)


తమిళ (தமிழ்)
ஊழின் காரணத்தால் உலகத்து இயற்கையானது இருவேறு வகைப்படும்; செல்வராதல் வேறு ஊழ்; தெளிவான அறிவினராதல் வேறு ஊழ் ஆகும்
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ఇంగ్లీష్ (English)
The world ordains two different ways: Acquiring wealth is one, attaining wisdom another.

రష్యన్ (Русский)
Двойственна природа людей. Одни обладают богатством, другие — истинным знанием

కన్నడ (ಕನ್ನಡ)
(ವಿಧಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ) ಲೋಕದ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆಗಳು; ಸಿರಿವಂತರಾಗಿರುವುದು ಬೇರೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರುವುದು ಬೇರೆ.

అరబ్ (العَرَبِيَّة)
الـقـدر لـه حكمان متضادان فانه يجـعل الاحمق ثريا والحكيم فقيرا


చైనీస్ (汉语)
命運有二端, 使智者困窮而使愚者富貴.
— 程曦 (古臘箴言)


(සිංහල)
දැනුම දෙන නුවණත් - ඉසුරත් දෙකම බලවත් ඒ ඒ කම් අනුව- ගෙනෙත් දියදම් මවගෙ මහිමෙන්