విధి

நுண்ணிய நூல்பல கற்பினும் மற்றுந்தன்
உண்மை யறிவே மிகும்.   (373)

చదువవలసినంత చదివియున్నను గాని
బుద్ధి విధిని బట్టి పోవుచుండు.


హిందీ (हिन्दी)
गूढ़ शास्त्र सीखें बहुत, फिर भी अपना भाग्य ।
मन्द बुद्धि का हो अगर, हावी मांद्य अभाग्य ॥


సంస్కృత (संस्कृतम्)
अधीत सर्व शास्त्रैरप्यशुभं कर्म यत् कृतम्।
तदेव समयं प्राप्य तत्त्वज्ञानं विनाशयेत्॥


ఇంగ్లీష్ (English)
Nunniya Noolpala Karpinum Matrundhan
Unmai Yarive Mikum
— (Transliteration)


ఇంగ్లీష్ (English)
nuṇṇiya nūlpala kaṟpiṉum maṟṟuntaṉ
uṇmai yaṟivē mikum.
— (Transliteration)


తమిళ (தமிழ்)
நுண்மையான நூல்கள் பலவற்றை முயன்று கற்றாலும், ஊழின் நிலைமைக்குத் தகுந்தபடி உள்ளதாகும் அறிவே மேம்பட்டுத் தோன்றும்
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ఇంగ్లీష్ (English)
A man may have studied many subtle works, But what survives is his innate wisdom.

రష్యన్ (Русский)
Пусть ты изучил тысячи мудрых- книг,,о истинное знание все равно выше

కన్నడ (ಕನ್ನಡ)
ಒಬ್ಬನು ಹಲವಾರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳುಳ್ಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ವಿಧಿ ತಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಅರಿವೇ ಅವನಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

అరబ్ (العَرَبِيَّة)
كيف يفيد احدا علمه الصافى وحذقه التام إن يكن ذهنه محكوما بالقدر فهو عماية طبيعة تتسلط على جميع مواهبه


చైనీస్ (汉语)
倘人之頭腦爲敗運所制, 雖高才博學亦無所用也.
— 程曦 (古臘箴言)


(සිංහල)
නොයෙකූත් සිත් සතර- උගෙන ලද දැනුමැති මුත් කම් පල අනුව ලත්- දැනුම එය අබිබවා පවතී