విధి

ஆகூழால் தோன்றும் அசைவின்மை கைப்பொருள்
போகூழால் தோன்றும் மடி.   (371)

కలసివచ్చువేళ కార్యంబు దోచును
కలసిరాని వేళ నలసు దోచు.


హిందీ (हिन्दी)
अर्थ-वृद्धि के भाग्य से, हो आलस्य-अभाव ।
अर्थ-नाश के भाग्य से, हो आलस्य स्वभाव ॥


సంస్కృత (संस्कृतम्)
अर्थार्जने प्रयत्न: स्यादर्थप्रापककर्मणा।
आलस्यं जायते तस्मिन्नर्थ नाशककर्मणा॥


ఇంగ్లీష్ (English)
Aakoozhaal Thondrum Asaivinmai Kaipporul
Pokoozhaal Thondrum Mati
— (Transliteration)


ఇంగ్లీష్ (English)
ākūḻāl tōṉṟum acaiviṉmai kaipporuḷ
pōkūḻāl tōṉṟum maṭi.
— (Transliteration)


తమిళ (தமிழ்)
ஆவதற்குரிய ஊழ் வந்தால் சோர்வில்லாத முயற்சிகள் தோன்றும்; கைப்பொருள் போவதற்குரிய ஊழ் வந்தால் சோம்பல் தோன்றும்
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ఇంగ్లీష్ (English)
The gains of labour, and loss due to languor, Are both outcomes of fate.

రష్యన్ (Русский)
Благодаря доброй карме, обещающей богатство, рождается мужество. Дурная же карма уничтожает богатство и рождает апатию

కన్నడ (ಕನ್ನಡ)
ಅದೃಷ್ಟ ತರುವ ವಿಧಿಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲತೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ; ಸಿರಿ ಕೈತಪ್ಪಿಸುವ ವಿಧಿಯಿಂದ ಆಲಸಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

అరబ్ (العَرَبِيَّة)
العزم يبدو فى رجل عند ما يبتسم عليـه حسن الحظ فاذا علب عليه الكسل سيفارق عنه حسن الحظ


చైనీస్ (汉语)
人逢好運, 剐强果斷; 人逢敗運, 萎靡怠惰.
— 程曦 (古臘箴言)


(සිංහල)
දනය ලැබුමට එන- කර්මය අනුව වේ නො පමා දන වනස සඳහා - කම් යෙදුනුවිට එයි පමා දොස්