ಕಾಮಿನಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಬಾಧೆ

எற்றிற் குரியர் கயவரொன்று உற்றக்கால்
விற்றற்கு உரியர் விரைந்து.   (1080)

ಕೀಳಾದ ಜನರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಯೋಗ್ಯರು? ಕಪ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರ ಯೋಗ್ಯರು (ಅವರು)

ჰინდი (हिन्दी)
नीच लोग किस योग्य हों, आयेंगे क्या काम ।
संकट हो तो झट स्वयं, बिक कर बनें गुलाम ॥


ტელუგუ (తెలుగు)
అల్ప కష్టములకు నమ్ముడు పోవంగ
నర్హ తెవరికుండు నల్పు విడచి.


ტამილური (தமிழ்)
ஒரு துன்பம் வந்துவிட்டால், அதுவே காரணமாகத் தம்மை விரைவில் பிறருக்கு விற்பதற்குக் கயவர் உரியவராவர்; அதுவன்றி வேறு எத்தொழிலுக்கும் உரியராகார்
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ინგლისური (English)
What use are the base in a crisis, Save to rush and sell themselves?

რუსული (Русский)
Низкие годятся лишь на то, чтобы продать себя побыстрее,,огда наступает трудный час в их жизни