ಕೀಳುತನ

சொல்லப் பயன்படுவர் சான்றோர் கரும்புபோல்
கொல்லப் பயன்படும் கீழ்.   (1078)

ದೊಡ್ಡವರು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡೊಡನೆಯೇ ನೆರವಾಗುವರು; ಆದರೆ ಕೀಳಾದ ಜನರು ಕಬ್ಬಿನ ಜಲ್ಲೆಯಂತೆ, ಅರೆದು ಜಜ್ಜಿದ ಮೇಲೇ ನೆರವಿಗೆ ಬರುವರು.

ჰინდი (हिन्दी)
सज्जन प्रार्थन मात्र से, देते हैं फल-दान ।
नीच निचोड़ों ईख सम, तो देते रस-पान ॥


ტელუგუ (తెలుగు)
అడుగ నేదినీయ డల్పుండు చెఱకును
పిండినట్లు గాన్గఁ బిండకున్న.


ტამილური (தமிழ்)
குறையைச் சொன்னதும் இரக்கங்கொண்டு உதவுவதற்கு மேலோர் பயன்படுவார்கள்; கரும்பைப்போல் வலியவர் நெருக்கிப் பிழிந்தால் கயவர் அவருக்குப் பயன்படுவர்
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ინგლისური (English)
A word will move the noble; While the base, like sugarcane, must be crushed.

რუსული (Русский)
Мудрый сразу сделает добро, стоит сказать ему пару слов. Низменный же принесет пользу лишь тогда, когда перемелешь его, подобно сахарному тростнику