ಅರಸನ ಹಿರಿಮೆ

கொடையளி செங்கோல் குடியோம்பல் நான்கும்
உடையானாம் வேந்தர்க் கொளி.   (390)

ಕೊಡುವಿಕೆ (ದಾನ), ಅನುಗ್ರಹ, ಸಮನ್ಯಾಯ, ಆಶ್ರಿತ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ ಈ ನಾಲ್ಕು (ಗುಣಗಳನ್ನು) ಉಳ್ಳ ಅರಸನು ಅರಸರಿಗೆಲ್ಲಾ ಬೆಳಕಿನಂತೆ ಇರುವನು.

ჰინდი (हिन्दी)
प्रजा-सुरक्षण प्रिय वचन, तथा सुशासन दान ।
इन चारों से पूर्ण नृप, महीप-दीप समान ॥


ಸಂಸ್ಕೃತ (संस्कृतम्)
दानं दया दण्डनीति: दीनरक्षेति सद्‌गुणै: ।
चतुर्भि: सङ्गतो भूपो दीपवत् स्यान्महीक्षिताम् ॥


ინგლისური (English)
Kotaiyali Sengol Kutiyompal Naankum
Utaiyaanaam Vendhark Koli
— (Transliteration)


ინგლისური (English)
koṭaiyaḷi ceṅkōl kuṭiyōmpal nāṉkum
uṭaiyāṉām vēntark koḷi.
— (Transliteration)


ტამილური (தமிழ்)
கொடையும், இரக்க குணமும், செங்கோன்மையும், குடி காத்தலும் என்னும் நான்கையும் சிறப்பாகப் பெற்றவன் வேந்தர்க்கு எல்லாம் ஒளிவிளக்கு ஆவான்
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ინგლისური (English)
A light among kings is he who has these four: Grace, bounty, justice and concern.

რუსული (Русский)
Великий среди повелителей тот, кто в полной мере обладает четырьмя качествами — великодушием, милосердием, справедливостью и искренней заботой о подданных

არაბული (العَرَبِيَّة)
إنه لضياء بين الملوك الذى هو متصف لصفات الجود والكرامة والعدل ويحكم عليهم بكل عناية ومحبة


ჩინური (汉语)
王者若能慷慨, 慈祥, 正義而愛民, 乃爲明君.
— 程曦 (古臘箴言)


იაპონური (සිංහල)
දීමත් දයාවත්  - උදු පාලනය සමඟින් දන රැකූම සිව්ගූණ  - පිරුණු නරනිඳු ලොවට පහනකි