ವಿಧಿ

துறப்பார்மன் துப்புர வில்லார் உறற்பால
ஊட்டா கழியு மெனின்.   (378)

ವಿಧಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ದುಃಖಗಳು ಬಂದು ಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡುಮಾಡದೆ ಹಾಗೆಯೆ ಕಳೆಯುವುದಾದರೆ, ಅನುಭವಿಸಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ದರಿದ್ರರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದ್ದರಲ್ಲವೆ?

ჰინდი (हिन्दी)
दुःख बदे जो हैं उन्हें, यदि न दिलावें दैव ।
सुख से वंचित दीन सब, बनें विरक्त तदैव ॥


ტელუგუ (తెలుగు)
సన్న్యసొంపకుంట సాగని వారెల్ల
విధియె కారణంబు వేరుకాదు.


ტამილური (தமிழ்)
வந்தடைவதான இன்பங்கள் வந்து சேராமற் போகுமானால் துய்க்கும் பொருள் இல்லாதவர்கள் தம்முடைய ஆசைகளைத் துறப்பார்கள்!
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ინგლისური (English)
That the destitute have not renounced Is because fate has not relieved them of their share.

რუსული (Русский)
Нищие пошли бы стезей отречения от радости земного бытия, если бы не определено им иное кармой