ಕರುಣೆ ತೋರುವುದು

பொருள்நீங்கிப் பொச்சாந்தார் என்பர் அருள்நீங்கி
அல்லவை செய்தொழுகு வார்.   (246)

(ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ) ಸಾರವಸ್ತುವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನು ತೋರೆದು ಬಾಳಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಮರೆತವರೇ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ತೋರೆದು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವರು ಎಂದು ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ჰინდი (हिन्दी)
जो निर्दय हैं पापरत, यों कहते धीमान ।
तज कर वे पुरुषार्थ को, भूले दुःख महान ॥


ტელუგუ (తెలుగు)
కరుణ దొరఁగి మిగుల కష్టవెట్టినవారె
దుఃఖపడుదు రిపుడు తోడులేక.


ტამილური (தமிழ்)
அருள்தலிலே இருந்து விலகித் தீயவைகளைச் செய்து வாழ்கிறவர்களே, உறுதிப் பொருளை இழந்து தம் வாழ்க்கைக் குறிக்கோளையும் மறந்தவராவர்
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ინგლისური (English)
Those who do ill forsaking kindness, they say, Must be oblivious of forsaking morality.

რუსული (Русский)
Живущие без чувства милосердия и причиняющие своими деяниями страдания живым существам, представляют собой людей, лишенных подлинного богатства и забывших о своих мучениях в предыдущих рождениях