ಪೀಠಿಕೆ- ದೈವಸ್ತುತಿ

வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு
யாண்டும் இடும்பை இல.   (4)

ಬೇಕು ಬೇಡಗಳೊಂದೂ ಇಲ್ಲದವನ (ಭಗವಂತನ) ಅಡಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿದವರು ದುಗುಡದಿಂದ ದೂರವಾಗುವರು

ჰინდი (हिन्दी)
राग-द्वेष विहीन के, चरणाश्रित जो लोग ।
दुःख न दे उनको कभी, भव-बाधा का रोग ॥


ტელუგუ (తెలుగు)
వలయు వద్దులేని వాని పాదము లంద
శాశ్వతముగ దొలగు సంకటములు


ტამილური (தமிழ்)
விருப்பும் வெறுப்பும் இல்லாதவனாகிய இறைவனின் திருவடிகளைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு, எவ்விடத்திலும், எக்காலத்திலும் துன்பம் இல்லை.
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ინგლისური (English)
No evil will befall those who reach the feet Of the One beyond likes and dislikes.

რუსული (Русский)
Обнимающие стопы Всевышнего, который чужд приязни и неприязни, ни в каком мире, не познают страданий.