ಪೀಠಿಕೆ- ದೈವಸ್ತುತಿ

மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார்
நிலமிசை நீடுவாழ் வார்.   (3)

ಮಲರೊಳುಜ್ಜೀವಿಸುವವನ ಪರಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸೇರಿದವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಡುಗಾಲ ಬಾಳುವರು

ჰინდი (हिन्दी)
हृदय-पद्‍म-गत ईश के, पाद-पद्‍म जो पाय ।
श्रेयस्कर वरलोक में, चिरजीवी रह जाय ॥


ტელუგუ (తెలుగు)
సుమన గమను పాద కమలమ్ములకు సేవఁ
జేయువారి బ్రతుకు క్షేమ మిలను


ტამილური (தமிழ்)
அன்பர் நெஞ்சமாகிய மலரின்மேல் சென்று வீற்றிருப்பவனது சிறந்த திருவடிகளைச் சேர்ந்தவர்களே, உலகில் நிலையாக வாழ்வார்கள்.
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ინგლისური (English)
Long life on earth is theirs who reach The glorious feet of Him who walked on flowers.

რუსული (Русский)
Припадающие к божественным стонам Господа, пребывающего в лотосе их сердца, обретут долголетие уже в этом мире.