Derita yang di-bawa oleh kechantekan

அணங்குகொல் ஆய்மயில் கொல்லோ கனங்குழை
மாதர்கொல் மாலும்என் நெஞ்சு.   (௲௮௰௧ - 1081)
 

Bentok yang bagai permata terlihat di-sana, apa-kali ia Bidadari kc- sepian? Atau merak yang lebeh indah dari jenis-nya? Atau hanya-lah dara jelita? Sa-sunggoh-nya terlalu bingong diri-ku untok menentu- kan-nya.
Ismail Hussein (Tirukkural)

நோக்கினாள் நோக்கெதிர் நோக்குதல் தாக்கணங்கு
தானைக்கொண் டன்ன துடைத்து.   (௲௮௰௨ - 1082)
 

Bagaimana-lah akan di-hadapi oleh lelaki kalau Bidadari kesepian yang menarek itu menyerang mereka dengan sa-kumpulan rakan2 jelita-nya? Bagitu-lah juga gelagat-ku bila si-chantek manis membalas pandangan-ku.
Ismail Hussein (Tirukkural)

பண்டறியேன் கூற்றென் பதனை இனியறிந்தேன்
பெண்டகையால் பேரமர்க் கட்டு.   (௲௮௰௩ - 1083)
 

Tidak pernah ku-kenal Maut dahulu: sekarang ku-tahu sudah: Maut datang-nya dalam bentok wanita yang besar dan garang pula mata- nya.
Ismail Hussein (Tirukkural)

கண்டார் உயிருண்ணும் தோற்றத்தால் பெண்டகைப்
பேதைக்கு அமர்த்தன கண்.   (௲௮௰௪ - 1084)
 

Dia sederhana dan baik budi, tetapi mata-nya saperti terlalu biasa dc- ngan melakukan peperangan kelihatan-nya: kerana mata itu mcng- liirup nyawa mereka yang memandang kapada-nya.
Ismail Hussein (Tirukkural)

கூற்றமோ கண்ணோ பிணையோ மடவரல்
நோக்கமிம் மூன்றும் உடைத்து.   (௲௮௰௫ - 1085)
 

Apa-kah Maut yang ku-hhat atau apa-kah sekedar mata? Atau apa- kah ku-hadapi renongan rusa jelita? Kerana ketiga2-nya dapat di-lihat dalam jelingan dara yang bersahaja ini.
Ismail Hussein (Tirukkural)

கொடும்புருவம் கோடா மறைப்பின் நடுங்கஞர்
செய்யல மன்இவள் கண்.   (௲௮௰௬ - 1086)
 

Hanya apabila kening-nya berhenti melengkong dan mehndongi wajah-nya, baharu-lah mata-nya akan berhenti membawa kepcdehan yang menggetarkan aku.
Ismail Hussein (Tirukkural)

கடாஅக் களிற்றின்மேற் கட்படாம் மாதர்
படாஅ முலைமேல் துகில்.   (௲௮௰௭ - 1087)
 

Kain yang menutupi dada segar si-gadis jelita ini ada-lah saperti pe- lindong mata gajah yang naik bengis layak-nya.
Ismail Hussein (Tirukkural)

ஒண்ணுதற் கோஒ உடைந்ததே ஞாட்பினுள்
நண்ணாரும் உட்குமென் பீடு.   (௲௮௰௮ - 1088)
 

Apa-kah dengan dahi-nya yang indah itu keberanian-ku di-tawan- nya, keberanian yang tergentar ketakutan menghadapi mereka yang tidak pun pernah berhadapan dengan-ku di-medan perang?
Ismail Hussein (Tirukkural)

பிணையேர் மடநோக்கும் நாணும் உடையாட்கு
அணியெவனோ ஏதில தந்து.   (௲௮௰௯ - 1089)
 

Apa-lah guna-nya perhiasan yang hanya menchachatkan kechantck- an-nya sahaja, apabila kesopanan-nya serta mata-nya yang sapcrti mata anak rusa menjadi perhiasan istimewa-nya.
Ismail Hussein (Tirukkural)

உண்டார்கண் அல்லது அடுநறாக் காமம்போல்
கண்டார் மகிழ்செய்தல் இன்று.   (௲௯௰ - 1090)
 

Anggor membawa keriangan, tetapi hanya bagi mereka yang mc- minum-nya: tidak akan terasa ni‘mat-nya dengan hanya melihat sahaja saperti yang terjadi pada chinta.
Ismail Hussein (Tirukkural)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: கல்யாணி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
அணங்கு கொல் ஆய்மயில் கொல்லோ
கனங்குழை மாதர் கொல்
மாலும் என் நெஞ்சு காணும் எழில் கொஞ்சும்

அநுபல்லவி:
மணங்கமழ் சோலையில் ஆடவந்தாளோ
மான் தேடுகின்றாளோ நான் காண நின்றாளோ

சரணம்:
கூற்றமோ கண்ணோ பிணையோ மடவரல்
நோக்கம் இம்மூன்றும் உடைத்தெனும் திருக்குறள்
ஏற்ற கொடும்புருவம் கோடா மறைப்பின்
என்னை வருத்தும் துன்பம் இல்லையென்றே உரைப்பன்

நண்ணாரும் போர்க்களத்தில் எனைக்கண்டால் அஞ்சும் வீரம்
ஒண்ணுதற்கோ உடைந்த விந்தையைக் கேளும்
உண்டாரையே மயக்கும் கள்ளல்ல இவள் காமம்
கண்டாலும் இன்பம் தரும் காவியத் தேனூறும்
Bab Terkenal

Petikan Terkenal

Perkataan ulangan dalam petikan
Perkataan ulangan paling banyak dalam Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Perkataan ulangan dalan permulaan petikan
Perkataan pertama paling lazim dalam petikan
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Perkataan ulangan dalan keakhiran petikan
Perkataan terakhir paling lazim dalam petikan
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22