Privasi

Ubahsuaian terakhir: 17-Mar-2015
Thirukkural.net ("us", "we", or "our") operates http://www.thirukkural.net (the "Site"). Halaman ini memberitahu anda mengenai polisi kami mengenai pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi yang terima daripada pengguna laman ini.

Kami menggunakan Maklumat Peribadi anda hanya untuk menyediakan dan memperbaikkan Laman ini. Dengan menggunakan Laman ini, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat mengikut polisi ini.

Pengumpulan Dan Penggunaan Maklumat
Semasa menggunakan Laman kami, kami mungkin meminta anda memberikan maklumat peribadi tertentu yang boleh digunakan untuk menghubungi atau mengenal pasti identiti anda. Maklumat peribadi boleh termasuk, tetapi tidak terhad kepada nama anda ("Maklumat Peribadi").

Data Log
Seperti kebanyakan pengendali laman, kami mengumpul maklumat yang dihantar oleh pelayar anda apabila anda melawat Laman kami ("Log Data"). Data Log ini mungkin termasuk maklumat seperti alamat Protokol Internet komputer anda ("IP") , jenis pelayar, versi pelayar, halaman web kami yang anda lawati, masa dan tarikh lawatan anda, masa yang diguna dalam halaman-halaman tersebut dan statistik lain.

Cookies
Cookies adalah fail yang mengandungi data yang kecil, ia mungkin termasuk unit pengenal pasti anonimus. Cookies dihantar ke pelayar anda dari laman web dan disimpan dalam cakera keras komputer anda. Seperti kebanyakan tapak web, kami menggunakan "cookies" untuk mengumpulkan maklumat. Anda boleh menukar seting pelayar anda untuk menolak sebarang cookie atau menunjuk kepada anda apabila cookie telah dihantar. Walau bagaimanapun, jika anda tidak menerima cookies, anda mungkin tidak dapat menggunakan beberapa bahagian Laman web kami.

Sekuriti
Sekuriti Maklumat Peribadi anda adalah penting kepada kami, tetapi anda diingati bahawa tiada kaedah transmisi melalui Internet, atau kaedah penyimpanan elektronik, adalah 100% selamat. Walaupun kami berusaha menggunakan cara komersial yang paling diterima untuk melindungi Maklumat Peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan yang sempurna

Perubahan Kepada Polisi Privasi
Thirukkural.net boleh mengemas kini Polisi Privasi ini dari masa ke semasa. Kami akan memaklumkan anda tentang sebarang perubahan dengan menyiarkan Polisi Privasi terbaru di laman ini. Anda dinasihati untuk menyemak Polisi Privasi ini dari masa ke semasa untuk sebarang perubahan.

Hubungi kita
Sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan mengenai Polisi Privasi ini, sila hubungi kami.