Penghargaan

Thirukkural.net adalah hasil motivasi / sumbangan dari beberapa individu. Kami bersyukur kepada setiap individu yang berperanan dalam merealisasikan ini. Kami telah senaraikan beberapa penyumbang utama di sini. Kami secara ikhlas mengucap terima kasih kepada setiap orang yang telah menyokong secara langsung / tidak langsung kita untuk merealisasikan impian ini

Sureshbabu Soundararajan
Asokan AMS
Karthikeyan Ganesan
Arulkumar Sivasamy
Sharad Singh
Yevgeniy Kelman

Ila.Sundaram - Fon
azhagi.com
Ashraf N.V.K.


காலத்தி னாற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும்
ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது.
-திருவள்ளுவர்

ஈயென இரத்தல் இழிந்தன்று; அதனெதிர்
ஈயேன் என்றல் அதனினும் இழிந்தன்று;
கொள்ளெனக் கொடுத்தல் உயர்ந்தன்று; அதனெதிர்
கொள்ளேன் என்றல் அதனினும் உயர்ந்தன்று;
-புறநானூறு


Penaja & Rakan Kongsi kami: