රාජ මහිමය

படைகுடி கூழ்அமைச்சு நட்பரண் ஆறும்
உடையான் அரசருள் ஏறு.   (௩௱௮௰௧ - 381)
 

හමුදාව බලකොටු - මැති මිතූරු රට වැසියන් අහර ඇති නිරිඳු - සිහ රදුට සමවේය බලයෙන් (𑇣𑇳𑇱𑇡)

அஞ்சாமை ஈகை அறிவூக்கம் இந்நான்கும்
எஞ்சாமை வேந்தர்க் கியல்பு.   (௩௱௮௰௨ - 382)
 

නුවණ සහ දිරියද - දානය නිබය තාවය රට කරන නිරිඳුට - මෙ සිව් කරුණුත් සිරිය වේමැයි (𑇣𑇳𑇱𑇢)

தூங்காமை கல்வி துணிவுடைமை இம்மூன்றும்
நீங்கா நிலனான் பவர்க்கு.   (௩௱௮௰௩ - 383)
 

දැනුම සහ අනලස - ඉමහත් දිරිය යන ගූණ නිතැතින් රජුන් වෙත - තිබිය යුතූවූ උසස් ගූණයෝ (𑇣𑇳𑇱𑇣)

அறனிழுக்கா தல்லவை நீக்கி மறனிழுக்கா
மானம் உடைய தரசு.   (௩௱௮௰௪ - 384)
 

තමා දැහැමිව හිඳ - රට වැසියන්ද අදමින් වළකන වීර ගති - සදා ඇති විය යුතූය රජුනට (𑇣𑇳𑇱𑇤)

இயற்றலும் ஈட்டலுங் காத்தலும் காத்த
வகுத்தலும் வல்ல தரசு.   (௩௱௮௰௫ - 385)
 

අය මග සැදීමත් - රැස්කර දන රැකීමත් රැකි දැය බෙදීමත් - හැකිය බලවත් රජුට නිසිලෙස (𑇣𑇳𑇱𑇥)

காட்சிக் கெளியன் கடுஞ்சொல்லன் அல்லனேல்
மீக்கூறும் மன்னன் நிலம்.   (௩௱௮௰௬ - 386)
 

බැහැ දක්නට පහසු - සිත නො රිදවන රළු බස් නොමැති නරනිඳු තෙම - ලබති පැසසුම් ලෝ දනන්ගෙන් (𑇣𑇳𑇱𑇦)

இன்சொலால் ஈத்தளிக்க வல்லார்க்குத் தன்சொலால்
தான்கண் டனைத்திவ் வுலகு.   (௩௱௮௰௭ - 387)
 

සුමිහිරි බසින් දී - ඇරනු රකිනු ලබනා බලවත් නිරිඳුනට - සතූටු වී ලොව නැමේ බැතියෙන් (𑇣𑇳𑇱𑇧)

முறைசெய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு
இறையென்று வைக்கப் படும்.   (௩௱௮௰௮ - 388)
 

රද නීති අනුවම - නිති රට රකින සුරැකිව නිරිඳෝ වැසියනගෙ - හිතැති නායක ලෙසට සැලකෙත් (𑇣𑇳𑇱𑇨)

செவிகைப்பச் சொற்பொறுக்கும் பண்புடை வேந்தன்
கவிகைக்கீழ்த் தங்கும் உலகு.   (௩௱௮௰௯ - 389)
 

කනට අමිහිරි වූ - රළු බස් සදා ඉවසන ගූණය ඇති රජුගේ - සෙවන ගැනුමට ලොව කැමති වේ (𑇣𑇳𑇱𑇩)

கொடையளி செங்கோல் குடியோம்பல் நான்கும்
உடையானாம் வேந்தர்க் கொளி.   (௩௱௯௰ - 390)
 

දීමත් දයාවත් - උදු පාලනය සමඟින් දන රැකූම සිව්ගූණ - පිරුණු නරනිඳු ලොවට පහනකි (𑇣𑇳𑇲)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: வாசஸ்பதி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
இறை மாட்சி நலம் வாழ்கவே - மக்கள்
எல்லோரும் இன்புறவே
முறை செய்து காப்பாற்றும்

அநுபல்லவி:
நிறை காட்சிக் கெளியவன் இன்சொலனாக
நேசர் இதம் கூறும்
நில வுலகம் வாழ்த்தும்

சரணம்:
நாடும் குடிப்பரப்பும் நால்வகைப் படையும்
நல்லமைச்சும் செல்வமும் நட்பும் வல்லரணும்
கூடும் நிலையுடையான் அரசருள் ஏறாம்
கோதிலா வீரமும் மானமும் மேலாம்

இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்தவை
வகுத்தலும் வல்லதே அரசெனச் சேர்த்தவை
பயிற்றிடும் கல்வியுடன் துணிவு தூங்காமை
பைந்தமிழ்க் குறளறம் பரவும் செங்கோன்மை
ජනප්‍රිය පරිච්ඡේදය

ජනප්‍රිය දෙපදය

දෙපද වල නැවත භාවිතා වන වචනය
වැඩි වශයෙන්ම නැවත භාවිතා වන වචනය
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

දෙපද ආරම්භයේදී නැවත භාවිතා වන වචනය
දෙපද වල බහුලම පළමු වචනය
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

දෙපද අවසානයේදී නැවත භාවිතා වන වචනය
දෙපද වල බහුලම අවසාන වචනය
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22