Att befrämja familjens intressen

கருமம் செயஒருவன் கைதூவேன் என்னும்
பெருமையின் பீடுடையது இல்.   (௲௨௰௧ - 1021)
 

Ingen storhet är större än dens som strävar enligt sin bestämmelse <att befrämja sin familj >.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

ஆள்வினையும் ஆன்ற அறிவும் எனஇரண்டின்
நீள்வினையால் நீளும் குடி.   (௲௨௰௨ - 1022)
 

Genom uthållig strävan, präglad av manlig handlingskraft och klokhet i förening, befrämjas släktens ära.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

குடிசெய்வல் என்னும் ஒருவற்குத் தெய்வம்
மடிதற்றுத் தான்முந் துறும்.   (௲௨௰௩ - 1023)
 

Gud själv skall knyta upp sin klädnad och skynda till dens hjälp som säger: ”Jag vill arbeta för min släkt.”
Yngve Frykholm (Tirukkural)

சூழாமல் தானே முடிவெய்தும் தம்குடியைத்
தாழாது உஞற்று பவர்க்கு.   (௲௨௰௪ - 1024)
 

För dem som oförtrutet strävar för släktens eget bästa kommer det att oförtänkt lyckas av sig självt.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

குற்றம் இலனாய்க் குடிசெய்து வாழ்வானைச்
சுற்றமாச் சுற்றும் உலகு.   (௲௨௰௫ - 1025)
 

Världen skall befrynda och samlas kring den man som utan vank och brist blott lever till stöd för sin familj.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

நல்லாண்மை என்பது ஒருவற்குத் தான்பிறந்த
இல்லாண்மை ஆக்கிக் கொளல்.   (௲௨௰௬ - 1026)
 

Sann manlighet utmärker den person som vinner framgång åt den släkt i vilken han blev född.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

அமரகத்து வன்கண்ணர் போலத் தமரகத்து
ஆற்றுவார் மேற்றே பொறை.   (௲௨௰௭ - 1027)
 

Liksom de tappra på slagfältet <tar de hårdaste törnarna> faller bördan för släktens välstånd på dem som bäst förmår bära den.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

குடிசெய்வார்க் கில்லை பருவம் மடிசெய்து
மானங் கருதக் கெடும்.   (௲௨௰௮ - 1028)
 

Medan de dröjande avvaktar och slår vakt om sin prestige går familjen under. För dem som befrämjar de sinas väl finns inga säsonger och tider.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

இடும்பைக்கே கொள்கலம் கொல்லோ குடும்பத்தைக்
குற்ற மறைப்பான் உடம்பு.   (௲௨௰௯ - 1029)
 

Om någon vill överskyla familjens brister, blir då icke hans kropp ett kärl som rymmer mycken smärta?
Yngve Frykholm (Tirukkural)

இடுக்கண்கால் கொன்றிட வீழும் அடுத்தூன்றும்
நல்லாள் இலாத குடி.   (௲௩௰ - 1030)
 

Den familj som icke har en stark man till stöd fälls till marken när nöden slår till.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: சுத்தசாவேரி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
குடி செயல்வகை காணுவோம் - நாமே
குடி செயல்வகை காணுவோம்

அநுபல்லவி:
குடி செய்வல் என்னும் ஒருவர்க்குத் தெய்வம்
மடிதற்றுத் தான் முந்துறும் என்றே குறள் சொல்லும்

சரணம்:
அமரகத்தில் அஞ்சாத வீரரைப் போலவே
ஆற்றுவார்க்கே குடும்பப் பொறுப்புண்டாம் சாலவே
அமையும் நல்லாண்மை யிதே இல்லாண்மையாய்ப் பிறக்கும்
ஆளும் தன்னாட்சியிலோர் அங்கம் என்றும் சிறக்கும்

மழை வெயில் பனி யென்றும் காலத்தைப் பாராமல்
மானமும் கருதாமல் மனச் சோம்பல் கொள்ளாமல்
உழைப்பதினால் நமது குடும்பநிலை உயரும்
உலகமெல்லாம் சுற்றமாய்ச் சூழும் நலம் வளரும்
Populärt kapitel

Populär kuplett

Upprepat ord i kupletter
Mest upprepade ord i Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Upprepat ord i början av kuplett
Vanligaste begynnelseord i kupletterna
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Upprepat ord i slutet av kuplett
Upprepat ord i slutet av kuplett
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22