Att förkväva begäret

அவாஎன்ப எல்லா உயிர்க்கும் எஞ்ஞான்றும்
தவாஅப் பிறப்பீனும் வித்து.   (௩௱௬௰௧ - 361)
 

Begäret är det frö, säger de visa, som ger upphov till oavlåtligt <åter>födande för alla varelser i alla tider.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை மற்றது
வேண்டாமை வேண்ட வரும்.   (௩௱௬௰௨ - 362)
 

Om du någonsin önskar dig något må du önska dig frihet från återfödelse. Den gåvan kommer av önskan att bli fri från alla önskningar.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

வேண்டாமை அன்ன விழுச்செல்வம் ஈண்டில்லை
ஆண்டும் அஃதொப்பது இல்.   (௩௱௬௰௩ - 363)
 

Högre skatt finns ej på jorden än frihet från begär. Ej heller i den andra världen finns något högre.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

தூஉய்மை என்பது அவாவின்மை மற்றது
வாஅய்மை வேண்ட வரும்.   (௩௱௬௰௪ - 364)
 

Renhjärtenhet är frihet från begär. Den <friheten> kommer av längtan efter sanningen.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

அற்றவர் என்பார் அவாஅற்றார் மற்றையார்
அற்றாக அற்றது இலர்.   (௩௱௬௰௫ - 365)
 

Fria är de som är utan begär. Alla andra är icke fria från återfödelse, även om de i övrigt syns fria.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

அஞ்சுவ தோரும் அறனே ஒருவனை
வஞ்சிப்ப தோரும் அவா.   (௩௱௬௰௬ - 366)
 

Den vises plikt är att skydda sig mot begäret som bedrar var och en.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

அவாவினை ஆற்ற அறுப்பின் தவாவினை
தான்வேண்டு மாற்றான் வரும்   (௩௱௬௰௭ - 367)
 

Om någon driver ut allt begär erbjuder sig för honom tillfälle att göra förtjänstfulla gärningar på det sätt han själv önskar.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

அவாஇல்லார்க் கில்லாகுந் துன்பம் அஃதுண்டேல்
தவாஅது மேன்மேல் வரும்.   (௩௱௬௰௮ - 368)
 

Ingen plåga kan nå dem som är fria från begär. Men finns begäret där kommer alltmer oupphörligt lidande.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

ஆரா இயற்கை அவாநீப்பின் அந்நிலையே
பேரா இயற்கை தரும்.   (௩௱௭௰ - 370)
 

Orubblig jämvikt uppnår den som har gjort sig fri från det osläckliga begäret.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: சிந்துபைரவி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
ஆசை நோயை அழிப்பாய் - நாளும்
அன்பினிலே செழிப்பாய் நெஞ்சமே

அநுபல்லவி:
ஆசையினால் வரும் கேடோ அநேகம்
ஆகாது ஆகாது உனக்கதில் பாகம்

சரணம்:
துன்பம் தரும் அவாவின் தொடர்பு கொள்ளாதே
தூய நல்வாழ்வு பெற்றால் துயரம் இராதே
"இன்பம் இடையறா தீண்டும் அவாவென்னும்
துன்பத்துள் துன்பம் கெடின்" என்று குறளே பன்னும்
Populärt kapitel

Populär kuplett

Upprepat ord i kupletter
Mest upprepade ord i Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Upprepat ord i början av kuplett
Vanligaste begynnelseord i kupletterna
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Upprepat ord i slutet av kuplett
Upprepat ord i slutet av kuplett
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22