Krigsmaktens ära

உறுப்பமைந்து ஊறஞ்சா வெல்படை வேந்தன்
வெறுக்கையுள் எல்லாம் தலை.   (௭௱௬௰௧ - 761)
 

Främst bland konungens tillgångar är den krigsmakt som äger alla vapenslag och segrar utan fruktan för att såras i strid.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

உலைவிடத்து ஊறஞ்சா வன்கண் தொலைவிடத்துத்
தொல்படைக் கல்லால் அரிது.   (௭௱௬௰௨ - 762)
 

Blott i en av ålder beprövad armé finner man den tapperhet som oförfärat står emot faror av motgång och nederlag.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

ஒலித்தக்கால் என்னாம் உவரி எல§ப்பகை
நாகம் உயிர்ப்பக் கெடும்.   (௭௱௬௰௩ - 763)
 

Vad förmår väl en här av vreda möss även om dess stridsrop ljuder som havets dån? När kobran väser går hela skaran under.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

அழிவின்றி அறைபோகா தாகி வழிவந்த
வன்க ணதுவே படை.   (௭௱௬௰௪ - 764)
 

Obesegrad och omutlig, av ålder känd för tapperhet, sådan är en rätt armé.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

கூற்றுடன்று மேல்வரினும் கூடி எதிர்நிற்கும்
ஆற்ற லதுவே படை.   (௭௱௬௰௫ - 765)
 

Att samla sig till motstånd om än själve Dödsguden stormar an med raseri, det mäktar blott en sann armé.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

மறமானம் மாண்ட வழிச்செலவு தேற்றம்
எனநான்கே ஏமம் படைக்கு.   (௭௱௬௰௬ - 766)
 

Tapperhet, ära, trohet mot militära traditioner och lojalitet mot konungen, dessa fyra egenskaper är krigshärens bästa skydd.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

தார்தாங்கிச் செல்வது தானை தலைவந்த
போர்தாங்கும் தன்மை அறிந்து.   (௭௱௬௰௭ - 767)
 

En krigshär bör behärska konsten att avvärja fiendens angrepp och sedan gå till anfall mot dennes egen förtrupp.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

அடல்தகையும் ஆற்றலும் இல்லெனினும் தானை
படைத்தகையால் பாடு பெறும்.   (௭௱௬௰௮ - 768)
 

Om än oförmögen såväl till angrepp som försvar kan hären vinna ära av sin militära pomp och ståt.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

சிறுமையும் செல்லாத் துனியும் வறுமையும்
இல்லாயின் வெல்லும் படை.   (௭௱௬௰௯ - 769)
 

Segerrik blir blott den här som icke reduceras, som ej väcker illvilja och icke drabbas av penningbrist.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

நிலைமக்கள் சால உடைத்தெனினும் தானை
தலைமக்கள் இல்வழி இல்.   (௭௱௭௰ - 770)
 

Om än välförsedd med manskap kan krigshären ej bestå om den saknar generaler.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: மோகனம்  |  Tala: ரூபகம்
பல்லவி:
படையின் மாட்சியே - இந்தப்
பார் முழுதும் பேர் விளங்கப்
போர் முனையில் வெற்றி முழங்கும்

அநுபல்லவி:
தடையே யின்றி எங்கும் செல்லும்
தன்னாற்றலால் பகையை வெல்லும்
தாங்கிடும் உறுப்பாக மேவிப்
பாங்குடன் வளர் செல்வமாகும்

சரணம்:
பெற்ற தன்னாட்சியால் வறுமைநோய் அற்றது
பேரணி வகுப்பிலும் பெருமையே பெற்றது
குற்றமில்லாத் தலை மக்கள் பால் கற்றது
கூற்றுடன்று மேல்வரினும்
கூடி எதிர்க்கும் ஆற்றலதுவே

"ஒலித்தக்கால் என்னாம் உவரி எலிப்பகை
நாகம் உயிர்ப்பக் கெடும்" என்னும் குறளுரை
வலிவுள்ள வீரனால் மாண்புறும் போர்ப்படை
மானம் வீரம் நல்லொழுக்கம்
காணும் தேற்றம் நாளும் காக்கும்
Populärt kapitel

Populär kuplett

Upprepat ord i kupletter
Mest upprepade ord i Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Upprepat ord i början av kuplett
Vanligaste begynnelseord i kupletterna
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Upprepat ord i slutet av kuplett
Upprepat ord i slutet av kuplett
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22