Givmildhet

வறியார்க்கொன்று ஈவதே ஈகைமற் றெல்லாம்
குறியெதிர்ப்பை நீர துடைத்து.   (௨௱௨௰௧ - 221)
 

Det enda som förtjänar namnet givmildhet är gåvor till de utblottade. Allt annat givande är blott byteshandel <med tanke på vederlag>.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

நல்லாறு எனினும் கொளல்தீது மேலுலகம்
இல்லெனினும் ஈதலே நன்று.   (௨௱௨௰௨ - 222)
 

Åven om det sägs att tiggeri är den goda vägen <som leder till himmelen> så är det av ondo. Åven om någon säger att det icke leder till himmelen så är givmildhet av godo.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

இலனென்னும் எவ்வம் உரையாமை ஈதல்
குலனுடையான் கண்ணே யுள.   (௨௱௨௰௩ - 223)
 

Att icke förnedra sig till att säga: ”Jag är utblottad” och att visa givmildhet <mot dem som säger så>, detta utmärker dem som är av ädel börd.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

இன்னாது இரக்கப் படுதல் இரந்தவர்
இன்முகங் காணும் அளவு.   (௨௱௨௰௪ - 224)
 

Att se någon tigga är obehagligt tills man ser den tiggandes glada ansikte <sedan han fått en gåva>.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசிஆற்றல் அப்பசியை
மாற்றுவார் ஆற்றலின் பின்.   (௨௱௨௰௫ - 225)
 

En stor prestation bland asketer är <förmågan> att uthärda hunger. Men den är mindre värd än förmågan att lindra andras hunger.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

பாத்தூண் மரீஇ யவனைப் பசியென்னும்
தீப்பிணி தீண்டல் அரிது.   (௨௱௨௰௭ - 227)
 

Den som delar sin föda med andra behöver aldrig drabbas av den onda sjukdom som heter hunger.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

ஈத்துவக்கும் இன்பம் அறியார்கொல் தாமுடைமை
வைத்திழக்கும் வன்க ணவர்.   (௨௱௨௰௮ - 228)
 

Kan den hårdhjärtade som snålt sparar och därmed förlorar sin egendom väl någonsin uppleva glädjen av att glädja andra med sina gåvor?
Yngve Frykholm (Tirukkural)

இரத்தலின் இன்னாது மன்ற நிரப்பிய
தாமே தமியர் உணல்.   (௨௱௨௰௯ - 229)
 

Att äta ensam i ängslig iver att lägga mycket på hög är värre än att nödgas leva av tiggeri.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

சாதலின் இன்னாத தில்லை இனிததூஉம்
ஈதல் இயையாக் கடை.   (௨௱௩௰ - 230)
 

Det finns intet värre än döden. Men även döden är bättre än att leva utan att dela med sig åt andra.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: அட்டாணா  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
ஈகை தரும் மெய்யின்பம் தமிழின்பம் அன்றோ
இன்பம் பெறவே உயிர்க்கிதனிலும் வேறுண்டோ

அநுபல்லவி:
ஆகையினால் என்றும் ஈகையே வேண்டும்
அற்றார் அழிபசி தீர்க்க முன் தோன்றும்

சரணம்:
ஏழை எளியவர்கள் படும் துயர்க்கிரங்கும்
இல்லையென்னாதளிக்கும் இயல்பு விளங்கும்
வாழும் முறைமை கண்டோர் மனத்துள்ளியங்கும்
வரும் பயன் குறிக்காத வண்மை துலங்கும்

"சாதலின் இன்னாததில்லை இனிதுதூ உம்
ஈதல் இயையாக்கடை" என்பதே குறளறம்
ஆதரவாம் இந்த அறிவுரை ஏற்போம்
அன்புறும் வாழ்க்கையிலே நாம் புகழ் சேர்ப்போம்
Populärt kapitel

Populär kuplett

Upprepat ord i kupletter
Mest upprepade ord i Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Upprepat ord i början av kuplett
Vanligaste begynnelseord i kupletterna
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Upprepat ord i slutet av kuplett
Upprepat ord i slutet av kuplett
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22