Ansvarsfriskrivning

Uppgifterna som finns på denna webbplats syftar endast att vara allmän information. Den kan ändras utan föregående meddelande. Varken vi eller någon tredje part kan försäkra eller garantera noggrannhet, aktualitet, prestanda, fullständighet eller lämplighet av information och material som finns eller erbjuds på denna hemsida i något speciellt syfte. Du vidkänner att information och material av det här slaget kan innehålla misstag och fel och vi frånsäger oss uttryckligen ansvar för sådana misstag eller fel till fullo i enlighet med lagen. Samtidigt som vi strävar efter att hålla uppgifterna uppdaterade och korrekta, gör vi inga påstående eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, noggrannhet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen eller informationen, produkterna, tjänsterna , eller relaterad grafik på webbplatsen för något syfte. Varje gång du du litar på sådan information sker detta därför helt och hållet på egen risk.

Under inga omständigheter hålls vi ansvariga för någon förlust eller skada inklusive utan begränsning, indirekt eller till följd av förlust eller skada, eller vilken förlust eller skada som helst som uppstår till följd av förlust av data eller vinst som uppstår till följd av eller i samband med användningen av denna webbplats .

Via denna webbplats kan du länka till andra webbplatser som inte står under thirukkural.net:s kontroll. Vi har ingen kontroll över webbplatsernas art, innehåll eller tillgänglighet. Tillägg av länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttrycks i dem. Från vår webbplats kan du besöka andra webbplatser genom att följa hyperlänkar till dessa webbplatser. Vi strävar efter att endast tillhandahålla länkar till användbara och etiska webbplatser, men har ingen kontroll över innehållet och karaktären på dessa webbplatser, och länkar till andra webbplatser betyder inte någon rekommendation vad gäller det innehåll som finns på dessa webbplatser.

Tänk också på att när du lämnar vår webbplats kan andra webbplatser ha olika integritetspolicy och villkor som ligger utanför vår kontroll.

Vi arbetar för att hålla webbplatsen igång och för att den ska fungera smidigt. Thirukkural.net tar dock inget ansvar för, och kommer inte att ansvara för, att webbplatsen tillfälligt är otillgänglig på grund av tekniska problem som ligger utanför vår kontroll och/eller efter eget gottfinnande.