Lovsång till Gud

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு.   ( - 1)
 

Liksom ”A ” är alla bokstävers begynnelse så är den Evige Guden världsalltets förste.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் வாலறிவன்
நற்றாள் தொழாஅர் எனின்.   ( - 2)
 

Vad nyttjar väl all lärdom om man ej lärt sig tillbedja den Allvises goda fötter.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார்
நிலமிசை நீடுவாழ் வார்.   ( - 3)
 

De som funnit vägen till Dens härliga fötter, vars tron är lotusblomman, skall länge leva på jorden.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு
யாண்டும் இடும்பை இல.   ( - 4)
 

Intet trångmål drabbar dem som tillber Honom som är höjd över begär och icke-begär.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

இருள்சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன்
பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு.   ( - 5)
 

De mörkerbemängda tvåfaldiga gärningarna befläckar ej dem som ägnar sig åt Guds ovanskliga lov.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க
நெறிநின்றார் நீடுவாழ் வார்.   ( - 6)
 

Länge skall de leva som valt den goda vägen som är Hans som utsläckt de fem sinnenas begärelser.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

தனக்குவமை இல்லாதான் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்
மனக்கவலை மாற்றல் அரிது.   ( - 7)
 

Att övervinna själens trångmål är svårt, utom för dem som tillber den Oförlikneliges fötter.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

அறவாழி அந்தணன் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்
பிறவாழி நீந்தல் அரிது.   ( - 8)
 

Att simma över återfödelsens hav är omöjligt för dem som icke funnit vägen till den Barmhärtige, som är dygdens ocean.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

கோளில் பொறியின் குணமிலவே எண்குணத்தான்
தாளை வணங்காத் தலை.   ( - 9)
 

Det huvud som icke böjs i tillbedjan inför den Gudomlige med de åtta attributen är lika värdelös som en kropp utan sinnesförnimmelser.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார்
இறைவன் அடிசேரா தார்.   ( - 10)
 

Ingen förmår simma över födelsernas hav som icke funnit vägen till Guds fotapall.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: கேதாரம்  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
அகர முதல வெழுத்தென் றறிவோம்-ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகெனப் பணிவோம்

அநுபல்லவி:
அகவிருள் நீங்க அறிவொளி தோன்ற
அன்பினில் இன்பம் பெற
துன்பங்கள் யாவும் அற

சரணம்:
கற்ற கல்வியதனால் ஆகும்பயன் இறைவன்
நற்றாள் தொழுதிட நவில் திருக்குறளின்
உற்ற துணையை நமதுளங்கொண்டு போற்றுவோம்
உலகம் கண்ட தமிழ் அருளறம் வாழ்த்துவோம்
Populärt kapitel

Populär kuplett

Upprepat ord i kupletter
Mest upprepade ord i Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Upprepat ord i början av kuplett
Vanligaste begynnelseord i kupletterna
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Upprepat ord i slutet av kuplett
Upprepat ord i slutet av kuplett
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22