Dåliga vänners vänskap

பருகுவார் போலினும் பண்பிலார் கேண்மை
பெருகலிற் குன்றல் இனிது.   (௮௱௰௧ - 811)
 

Även om de ser ut att njuta därav mår dåliga människors vänskap bättre av att förminskas än att växa.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

உறின்நட்டு அறின்ஙருஉம் ஒப்பிலார் கேண்மை
பெறினும் இழப்பினும் என்.   (௮௱௰௨ - 812)
 

De odlar vänskapen när det är lägligt för dem och sviker när det ej längre passar dem. Vad gör det om man vinner eller förlorar sådana själviska människors vänskap?
Yngve Frykholm (Tirukkural)

உறுவது சீர்தூக்கும் நட்பும் பெறுவது
கொள்வாரும் கள்வரும் நேர்.   (௮௱௰௩ - 813)
 

Av samma slag som skökan som tar emot för vinnings skull och liksom tjuven är den vän som endast väger sin egen fördel.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

அமரகத்து ஆற்றறுக்கும் கல்லாமா அன்னார்
தமரின் தனிமை தலை.   (௮௱௰௪ - 814)
 

Ensamhet är att föredra framför den vänskap som är lik en otämjd häst som kastar av sin ryttare på slagfältet.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

செய்தேமஞ் சாராச் சிறியவர் புன்கேண்மை
எய்தலின் எய்தாமை நன்று.   (௮௱௰௫ - 815)
 

Den futtiga vänskap som ingås med små människor vilka ej skänker något stöd är bättre att förloras än vinnas.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

பேதை பெருங்கெழீஇ நட்பின் அறிவுடையார்
ஏதின்மை கோடி உறும்.   (௮௱௰௬ - 816)
 

De visas ovänskap är tio miljoner gånger att föredra framför de dummas mest förtroliga vänskap.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

நகைவகைய ராகிய நட்பின் பகைவரால்
பத்தடுத்த கோடி உறும்.   (௮௱௰௭ - 817)
 

Miljontals gånger bättre är det som kommer från ens fiender än från vänskap med löjeväckande människor.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

ஒல்லும் கருமம் உடற்று பவர்கேண்மை
சொல்லாடார் சோர விடல்.   (௮௱௰௮ - 818)
 

Utan många ord må man låta vänskapen svalna mot dem som försummar varje tillfälle att vara till någon hjälp.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

கனவினும் இன்னாது மன்னோ வினைவேறு
சொல்வேறு பட்டார் தொடர்பு.   (௮௱௰௯ - 819)
 

Med dem som säger si och gör så är - även i drömmen - varje samröre av ondo.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

எனைத்தும் குறுகுதல் ஓம்பல் மனைக்கெழீஇ
மன்றில் பழிப்பார் தொடர்பு.   (௮௱௨௰ - 820)
 

Undvik att på minsta vis odla deras vänskap vilka privat låtsas förtroliga men offentligt smädar dig.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: மாண்டு  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
ஈரமில்லாதவரின் தீ நட்பு
இருந்தென்ன போ யென்ன
அவரால் பெறும் சிறப்பு

அநுபல்லவி:
ஓரத்தில் காத்திருக்கும் நீர்ப் பரவைக் கூட்டம்
உள்ளவை தீர்ந்த பின்னே எடுக்குமே ஓட்டம்

சரணம்:
படுகளத்தில் விட்டோடும் குதிரையைப் போலும்
பகட்டும் விலைமகளிர் கள்வரைப் போலும்
கெடுமிடத்தில் தவிக்க விடுமிவர்கள் உறவே
கிளைக்க விடாமல் செய்யவேண்டும் வேர் அறவே

பொய் நகை வகையாரின் நட்பினும் பகையே
புரிந்திடும் நன்மை பத்துக் கோடியாம் தொகையே
செய்தே மஞ்சாராச் சிறியவர் புன் கேண்மை
எய்தலின் எய்தாமை நன்றெனும் குறள் மேன்மை
Populärt kapitel

Populär kuplett

Upprepat ord i kupletter
Mest upprepade ord i Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Upprepat ord i början av kuplett
Vanligaste begynnelseord i kupletterna
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Upprepat ord i slutet av kuplett
Upprepat ord i slutet av kuplett
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22