Att pröva rätt vänskap

நாடாது நட்டலிற் கேடில்லை நட்டபின்
வீடில்லை நட்பாள் பவர்க்கு.   (௭௱௯௰௧ - 791)
 

Ej finns värre ont än obetänksamt knutna vänskapsband. Sedan de väl har knutits är det för vänligt lagda människor svårt att upplösa de banden.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

குணமும் குடிமையும் குற்றமும் குன்றா
இனனும் அறிந்தியாக்க நட்பு.   (௭௱௯௰௩ - 793)
 

Förrän man har utrönt den andres karaktär och börd, brister och släktskapsförhållanden må ingen vänskap ingås.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

குடிப்பிறந்து தன்கண் பழிநாணு வானைக்
கொடுத்தும் கொளல்வேண்டும் நட்பு.   (௭௱௯௰௪ - 794)
 

Finns det någon som är av god släkt och som skyr vanära må man söka förvärva hans vänskap, även till det högsta pris.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

அழச்சொல்லி அல்லது இடித்து வழக்கறிய
வல்லார்நடபு ஆய்ந்து கொளல்.   (௭௱௯௰௫ - 795)
 

Deras vänskap må man eftersträva vilkas förebråelser får ens ögon att tåras och som förmår visa den rätta vägen.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

கேட்டினும் உண்டோர் உறுதி கிளைஞரை
நீட்டி அளப்பதோர் கோல்.   (௭௱௯௰௬ - 796)
 

Även i olyckan finns det något gott, ty den är måttstocken med vilken vänner prövas.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

ஊதியம் என்பது ஒருவற்குப் பேதையார்
கேண்மை ஒரீஇ விடல்.   (௭௱௯௰௭ - 797)
 

En vinning är det, så säger de visa, att avstå från dårars vänskap.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

உள்ளற்க உள்ளம் சிறுகுவ கொள்ளற்க
அல்லற்கண் ஆற்றறுப்பார் நட்பு.   (௭௱௯௰௮ - 798)
 

Tänk ej sådant som gör sinnet smått. Odla icke deras vänskap som sviker dig i nöden.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

கெடுங்காலைக் கைவிடுவார் கேண்மை அடுங்காலை
உள்ளினும் உள்ளஞ் சுடும்.   (௭௱௯௰௯ - 799)
 

Minnet av dens vänskap som en gång svek i nöden kommer att sveda ditt hjärta ända in i döden.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

மருவுக மாசற்றார் கேண்மைஒன் றீத்தும்
ஒருவுக ஒப்பிலார் நட்பு.   (௮௱ - 800)
 

De rättrådigas vänskap må du odla. Men de vrångas vänskap bör du undfly även till priset av en avskedsgåva.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: தோடி  |  Tala: ரூபகம்
பல்லவி:
ஆய்ந்து பார்த்துக் கொள்ளவேண்டுமே - நட்பை
ஆய்ந்து பார்த்துக் கொள்ளவேண்டுமே

அநுபல்லவி:
ஆய்ந்தாய்ந்து பாராதான் கேண்மை கடைமுறை
தான் சாம் துயரம் என்றே நண்பரை

சரணம்:
கொடுத்தும் கொளல் வேண்டும் குடிப்பிறந்தார் நட்பு
குற்றமில்லாருடன் கூடுவதும் பெட்பு
இடித்தழச் சொல்லுவார் இணக்கமே நல்லது
இவ்வுலகின் நடை அறியவும் வல்லது

மாட்டியே துன்பத்தில் கைவிடு வோரே
மாய்த்திடும் கூற்றினும் துயரிழைப் போரே
கேட்டிலும் உண்டோர் உறுதி கிளைஞரை
நீட்டி அளப்பதோர் கோல் என்னும் தமிழ்மறை
Populärt kapitel

Populär kuplett

Upprepat ord i kupletter
Mest upprepade ord i Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Upprepat ord i början av kuplett
Vanligaste begynnelseord i kupletterna
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Upprepat ord i slutet av kuplett
Upprepat ord i slutet av kuplett
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22