Att utvälja och anställa män

நன்மையும் தீமையும் நாடி நலம்புரிந்த
தன்மையான் ஆளப் படும்.   (௫௱௰௧ - 511)
 

Den blir av konungen utvald som kan skilja på gott och ont och som av naturen väljer det goda.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

வாரி பெருக்கி வளம்படுத்து உற்றவை
ஆராய்வான் செய்க வினை.   (௫௱௰௨ - 512)
 

Må den uträtta konungens arbete som ökar landets inkomster, befordrar dess välstånd och undersöker allt som hindrar dess framåtskridande.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

அன்பறிவு தேற்றம் அவாவின்மை இந்நான்கும்
நன்குடையான் கட்டே தெளிவு.   (௫௱௰௩ - 513)
 

Må konungens val falla på den som är rikt utrustad med kunskap, tankeskärpa och frihet från begär.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

எனைவகையான் தேறியக் கண்ணும் வினைவகையான்
வேறாகும் மாந்தர் பலர்.   (௫௱௰௪ - 514)
 

Även sedan man har prövat dem på allehanda sätt förändras många människor alltefter det arbete de utför.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

அறிந்தாற்றிச் செய்கிற்பாற்கு அல்லால் வினைதான்
சிறந்தானென்று ஏவற்பாற் றன்று.   (௫௱௰௫ - 515)
 

Konungens uppdrag bör ges åt den som äger insikt och tålamod. Det är ej av sådant slag att det kan ges på subjektiva grunder av vänskap eller bekantskap.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

செய்வானை நாடி வினைநாடிக் காலத்தோடு
எய்த உணர்ந்து செயல்.   (௫௱௰௬ - 516)
 

Konungen bör fråga sig: ”Vem skall göra det?” och ”Hurudant är uppdraget?” och sedan må han välja läglig tid och verkställa sitt beslut.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

இதனை இதனால் இவன்முடிக்கும் என்றாய்ந்து
அதனை அவன்கண் விடல்.   (௫௱௰௭ - 517)
 

Sedan konungen har sagt sig: ”Med dessa medel kan denne utföra detta uppdrag” må han lämna det helt I den tjänarens hand.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

வினைக்குரிமை நாடிய பின்றை அவனை
அதற்குரிய னாகச் செயல்.   (௫௱௰௮ - 518)
 

Sedan konungen har utrönt en tjänares skicklighet må han utnyttja honom i enlighet därmed.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

வினைக்கண் வினையுடையான் கேண்மைவே றாக
நினைப்பானை நீங்கும் திரு.   (௫௱௰௯ - 519)
 

Lyckan sviker den konung som misstror deras vänskap vilka troget uträttar hans uppdrag.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

நாடோறும் நாடுக மன்னன் வினைசெய்வான்
கோடாமை கோடா துலகு.   (௫௱௨௰ - 520)
 

Må konungen dagligen granska sina tjänares arbete. Ty världen rättar sig efter deras vandel.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: தேசு  |  Tala: ரூபகம்
கண்ணிகள்:
தெரிந்து வினையாடல் - கற்றுத்
தேர்ந்த வனைக் கூடல்
புரிந்து சமுதாயம் - என்றும்
போற்றத் தகும் நேயம்.

தலைவனிடத்தில் அன்பும் - மிகத்
தன்னறிவும் தெளிவும்
அலைக்கும் அவா வின்மையும் - வினை
யாளன் பெறுங் குணமாம்.

கால நிலை நாடும் - தன்
கடமையில் கண்ணோடும்
சீலமுள்ளோன் உரிமை - பெறச்
செய்யின் மிகும் திறமை.

பண்பை மாற்றும் பதவி - பெரும்
பழிசெய்யவும் உதவி
என்பதையும் நினைக்க - மனம்
என்றும் கோணா திருக்க

நன்மை தீமை யறிந்தும் - அவை
நாடி நலம் புரிந்தும்
தன்மையா னாளப் படும் - சீர்
தங்கும் திருக்குறளே.
Populärt kapitel

Populär kuplett

Upprepat ord i kupletter
Mest upprepade ord i Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Upprepat ord i början av kuplett
Vanligaste begynnelseord i kupletterna
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Upprepat ord i slutet av kuplett
Upprepat ord i slutet av kuplett
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22