Prostituerade

அன்பின் விழையார் பொருள்விழையும் ஆய்தொடியார்
இன்சொல் இழுக்குத் தரும்.   (௯௱௰௧ - 911)
 

Se upp för de inställsamma ord som talas av armringsprydda kvinnor, vilkas syfte ej är kärlek utan pengar. De vållar blott fördärv.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

பயன்தூக்கிப் பண்புரைக்கும் பண்பின் மகளிர்
நயன்தூக்கி நள்ளா விடல்.   (௯௱௰௨ - 912)
 

Avslöja och undfly de karaktärslösa kvinnor som blott väger egen vinning och för ett vackert tal.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

பொருட்பொருளார் புன்னலந் தோயார் அருட்பொருள்
ஆயும் அறிவி னவர்.   (௯௱௰௪ - 914)
 

Visa män som söker det högre goda avhåller sig från deras falska inviter som blott siktar till snöd vinning.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

பொதுநலத்தார் புன்னலம் தோயார் மதிநலத்தின்
மாண்ட அறிவி னவர்.   (௯௱௰௫ - 915)
 

De som är berömda för förnuft och vishet åtrår ej den snöda njutning som bjuds ut av skökor.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

தந்நலம் பாரப்பார் தோயார் தகைசெருக்கிப்
புன்னலம் பாரிப்பார் தோள்.   (௯௱௰௬ - 916)
 

De som är måna om sin ära befattar sig ej med de kvinnor som stoltserar med sina behag och bjuder ut sin gunst till envar.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

நிறைநெஞ்சம் இல்லவர் தோய்வார் பிறநெஞ்சிற்
பேணிப் புணர்பவர் தோள்.   (௯௱௰௭ - 917)
 

Blott de som saknar ett fullödigt hjärta söker sig till deras famn som älskar med sin kropp men åtrår andra ting i sitt hjärta.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

வரைவிலா மாணிழையார் மென்தோள் புரையிலாப்
பூரியர்கள் ஆழும் அளறு.   (௯௱௰௯ - 919)
 

Skönt juvelbeprydda skökors mjuka famn är ett helvete som öppnar sig för aningslösa stackare.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

இருமனப் பெண்டிரும் கள்ளும் கவறும்
திருநீக்கப் பட்டார் தொடர்பு.   (௯௱௨௰ - 920)
 

Tvetydiga kvinnor, dryckenskap och tärningsspel är deras sällskap från vilka lyckans gudinna har vikit bort.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: சங்கராபரணம்  |  Tala: சாப்பு
பல்லவி:
வரைவின் மகளிர் நேசம் - எவர் கொண்டாலும்
வருமே கைப் பொருள் நாசம்

அநுபல்லவி:
கரையேற முடியாது கடமையும் புரியாது
காலமெல்லாம் அழுந்திக்கிடக்கும் கீழோர் நரகாம்

சரணம்:
சாயும் பொழுதைப் பார்ப்பார் - முகம்மினுக்கித்
தம்மை விற்றும் பொருள் சேர்ப்பார்
மாயமகளிர் இவர் வரிசை கொண்டழைத்தாலும்
ஆயும் நல்லறிவினர் அணுகாரே ஒருக்காலும்

பொருட் பெண்டிர்ப் பொய்மை முயக்கம் - இருட்டறையில்
புல்லும் பிணத்தை நிகர்க்கும்
"இருமனப் பெண்டிரும் கள்ளும் கவறும் என்றும்
திருநீக்கப் பட்டவர் தொடர்" பென்றே குறள் சொல்லும்
Populärt kapitel

Populär kuplett

Upprepat ord i kupletter
Mest upprepade ord i Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Upprepat ord i början av kuplett
Vanligaste begynnelseord i kupletterna
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Upprepat ord i slutet av kuplett
Upprepat ord i slutet av kuplett
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22