Att avsky det onda

தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர்
தீவினை என்னும் செருக்கு.   (௨௱௧ - 201)
 

Onda människor fruktar icke den dårskap som heter ondska. Ädla människor däremot fruktar den.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை
தீயினும் அஞ்சப் படும்.   (௨௱௨ - 202)
 

Ondska föder ondska. Därför bör man frukta ondskan mer än man skyr elden.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

அறிவினுள் எல்லாந் தலையென்ப தீய
செறுவார்க்கும் செய்யா விடல்.   (௨௱௩ - 203)
 

Den högsta visdom, säger de visa, är att icke ens mot de onda göra ont tillbaka.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

மறந்தும் பிறன்கேடு சூழற்க சூழின்
அறஞ்சூழம் சூழ்ந்தவன் கேடு.   (௨௱௪ - 204)
 

Icke ens i tanklöshet må man smida planer för sin nästas fall. Om man så gör kommer Rättfärdigheten själv att smida ränker mot den falske.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

இலன்என்று தீயவை செய்யற்க செய்யின்
இலனாகும் மற்றும் பெயர்த்து.   (௨௱௫ - 205)
 

Gör icke onda gärningar sägande: ”Jag är utblottad.” Den som så gör kommer att bli utblottad även i nästa tillvaro.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

தீப்பால தான்பிறர்கண் செய்யற்க நோய்ப்பால
தன்னை அடல்வேண்டா தான்.   (௨௱௬ - 206)
 

Den som icke vill att ofärd skall drabba honom må icke göra onda ting mot sin nästa.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

எனைப்பகை யுற்றாரும் உய்வர் வினைப்பகை
வீயாது பின்சென்று அடும்.   (௨௱௭ - 207)
 

Vilken fiendskap man än har ådragit sig kan man undkomma den. Men onda gärningars fiendskap förföljer en utan förskoning.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

தீயவை செய்தார் கெடுதல் நிழல்தன்னை
வீயாது அஇஉறைந் தற்று.   (௨௱௮ - 208)
 

Onda människors undergång är såsom skuggan som oförtröttligt följer dem och <alltid> stannar under deras fötter.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

அருங்கேடன் என்பது அறிக மருங்கோடித்
தீவினை செய்யான் எனின்.   (௨௱௰ - 210)
 

Fri från ofärd är den som avhåller sig från att göra det onda utan att vika av från den rätta vägen.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: பூர்விகல்யாணி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
தீயைவிடக் கொடிதாம் தீவினை தன்னை நீ
திரும்பியும் பாராதே மனமே

அநுபல்லவி:
தீதான் தொட்டவரை மட்டிலுமே சுடும்
தீவினையாளரால் அவர் குலமே கெடும்

சரணம்:
மன்னும் திறக்குறள் மணிமொழி சொல்லு
மறந்தும் பிறன்கேடு சூழாதே; நில்லு
தன்னிழல் தன்னைத் தொடர்வது போல
தன்வினை தன்னையே தாக்கும் அதாலே
Populärt kapitel

Populär kuplett

Upprepat ord i kupletter
Mest upprepade ord i Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Upprepat ord i början av kuplett
Vanligaste begynnelseord i kupletterna
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Upprepat ord i slutet av kuplett
Upprepat ord i slutet av kuplett
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22