Att icke göra något ont

சிறப்பீனும் செல்வம் பெறினும் பிறர்க்குஇன்னா
செய்யாமை மாசற்றார் கோள்.   (௩௱௰௧ - 311)
 

Även om de därigenom kunde vinna ära och rikedom är det de ädlas strävan att icke skada sin nästa.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

கறுத்துஇன்னா செய்தவக் கண்ணும் மறுத்தின்னா
செய்யாமை மாசற்றார் கோள்.   (௩௱௰௨ - 312)
 

Om än någon med ond vilja gjort dem ont är det de fullkomligas sed att icke göra ont tillbaka.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

இன்னாசெய் தாரை ஒறுத்தல் அவர்நாண
நன்னயஞ் செய்து விடல்.   (௩௱௰௪ - 314)
 

Den som har gjort dig något ont skall du vedergälla genom att till hans blygsel göra något gott i gengäld.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

அறிவினான் ஆகுவ துண்டோ பிறிதின்நோய்
தந்நோய்போல் போற்றாக் கடை.   (௩௱௰௫ - 315)
 

Vartill nyttar all världens visdom om man icke skyddar sin nästa mot nöd såsom vore det ens egen nöd.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

இன்னா எனத்தான் உணர்ந்தவை துன்னாமை
வேண்டும் பிறன்கண் செயல்.   (௩௱௰௬ - 316)
 

Det som du själv har insett är av ondo må du låta bli att göra mot din nästa.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

எனைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யார்க்கும் மனத்தானாம்
மாணாசெய் யாமை தலை.   (௩௱௰௭ - 317)
 

Den högsta dygd är att icke någonsin mot någon göra det minsta som för ditt sinne ter sig såsom orätt.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்குஇன்னா
பிற்பகல் தாமே வரும்.   (௩௱௰௯ - 319)
 

Den oförrätt som du om morgonen vållar din nästa kommer att före kvällen återfalla på dig själv.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

நோயெல்லாம் நோய்செய்தார் மேலவாம் நோய்செய்யார்
நோயின்மை வேண்டு பவர்.   (௩௱௨௰ - 320)
 

Allt ont återfaller på dem som gör det onda. De som önskar undgå lidande undviker därför att själva vålla lidande.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: ஆநந்தபைரவி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
இன்னா செய்வதே நன்றல்ல
எவ்வுயிர்க்கும் இரங்கும்
எண்ணமில்லாமலே நீ

அநுபல்லவி:
பொன்னோ உன்னுயிர் மட்டும்
புல்லோ மற்றவை சொல்லாய்
பொருந்தும் உயிர்கட்கெல்லாம்
வருந்தும் நிலைமை ஒன்றே

சரணம்:
என்ன சிறப்பு செல்வம் எவ்வள விருந்தாலும்
இரக்கமிருந்தா லன்றோ சிறக்கும் நினது வாழ்வு
இன்னா செய்தோரும் நாண நன்னயமே புரிவாய்
இசைபெறும் திருக்குறள் வழியிதுவே தெளிவாய்
Populärt kapitel

Populär kuplett

Upprepat ord i kupletter
Mest upprepade ord i Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Upprepat ord i början av kuplett
Vanligaste begynnelseord i kupletterna
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Upprepat ord i slutet av kuplett
Upprepat ord i slutet av kuplett
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22