Tirukkural

Namn: Tirukkural (1971)
Språk: Svenska
Författare:
Utgivare: Stockholm

திருக்குறள்