Om

Enligt vår uppfattning är Thirukkural (திருக்குறள்) ett bra verk för hur varje människa på vår jord bör leva. Vårt syfte med det här arbetet är att dela detta med dig och göra det tillgängligt för så många som möjligt. Vi ser fram mot att ta med några av de kulturella värden som finns i Indien/Tamil med thirukkural. Det bör väcka upp några av dina underbara minnen & glädjen i ditt liv.

Din feedback är väldigt värdefull för oss för att vi ska kunna göra den här webbsidan så bra som möjligt. Vi vill gärna att du delar med dig av din feedback.