Att igenkänna goda gärningar

செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும்
வானகமும் ஆற்றல் அரிது.   (௱௧ - 101)
 

Varken jordens eller himmelens skatter räcker till för att löna en välgärning man gjort utan att vara någon något skyldig. 
Yngve Frykholm (Tirukkural)

காலத்தி னாற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும்
ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது.   (௱௨ - 102)
 

En hjälp i nödens stund, även om den är liten, är <just i den stunden> mer värd än all världens härlighet.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

பயன்தூக்கார் செய்த உதவி நயன்தூக்கின்
நன்மை கடலின் பெரிது.   (௱௩ - 103)
 

Om man väger den hjälp som ges utan tanke på lön så väger dess värde mer än hela havet.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

தினைத்துணை நன்றி செயினும் பனைத்துணையாக்
கொள்வர் பயன்தெரி வார்.   (௱௪ - 104)
 

En välgärning, om än liten som ett senapskorn, är i de insiktsfullas ögon stor som en reslig palm.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

உதவி வரைத்தன்று உதவி உதவி
செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து.   (௱௫ - 105)
 

Hjälpen i sig själv är icke hjälpens mått. Den mäts av deras värde som hjälpen fått.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

மறவற்க மாசற்றார் கேண்மை துறவற்க
துன்பத்துள் துப்பாயார் நட்பு.   (௱௬ - 106)
 

Försumma icke ädla människors sällskap. Förskjut icke deras vänskap som blev dig till hjälp i nödens tid.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

எழுமை எழுபிறப்பும் உள்ளுவர் தங்கண்
விழுமந் துடைத்தவர் நட்பு.   (௱௭ - 107)
 

Genom sjufaldiga återfödelser kommer man att minnas deras godhet som torkade bort sorgens tårar.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது
அன்றே மறப்பது நன்று.   (௱௮ - 108)
 

Att glömma en god gärning är ingalunda gott. Gott är däremot att genast glömma en oförrätt.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

கொன்றன்ன இன்னா செயினும் அவர்செய்த
ஒன்றுநன்று உள்ளக் கெடும்.   (௱௯ - 109)
 

Om någon begår ett brott jämförbart med mord blir det dock utplånat vid minnet av en enda välgärning.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை
செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு.   (௱௰ - 110)
 

Det finns en räddning även för den som dödat allt gott. Men för den som glömt en välgärning gives ingen räddning.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: சண்முகப்பிரியா  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
செய்ந்நன்றி அறிதலே சிறப்பல்லவோ
தேடிவந்து நம்மைக்
கூடி நின்றே உதவும்

அநுபல்லவி:
எய்தும் துன்பம் கண்டு இரக்கமுடன் வந்து
எண்ணிய உதவியைத் திண்ணமதாய்ப் பிறர்
விண்ணினும் மண்ணினும் மேம்படவே தரும்

சரணம்:
நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்ல
தன்றே மறப்பது நன்றெனக் கொள்ளுவோம்
கொன்றன்ன இன்னா செய்யினும் அவர் செய்த
குணமிகு நன்றி ஒன்றாயினும் கருதிட
மணமிகும் வாழ்க்கையில் குறள்மொழி மருவிடும்
Populärt kapitel

Populär kuplett

Upprepat ord i kupletter
Mest upprepade ord i Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Upprepat ord i början av kuplett
Vanligaste begynnelseord i kupletterna
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Upprepat ord i slutet av kuplett
Upprepat ord i slutet av kuplett
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22