Skilsmässans outhärdlighet

செல்லாமை உண்டேல் எனக்குரை மற்றுநின்
வல்வரவு வாழ்வார்க் குரை.   (௲௱௫௰௧ - 1151)
 

Om du ej ämnar fara bort så säg det till mig. Men om du måste fara så berätta om din återkomst för dem som då ännu är i livet.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

இன்கண் உடைத்தவர் பார்வல் பிரிவஞ்சும்
புன்கண் உடைத்தால் புணர்வு.   (௲௱௫௰௨ - 1152)
 

Hans blotta åsyn var mig förr till glädje. Men nu vållar hans famntag smärta, ty jag ängslas för skilsmässans dag.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

அரிதரோ தேற்றம் அறிவுடையார் கண்ணும்
பிரிவோ ரிடத்துண்மை யான்.   (௲௱௫௰௩ - 1153)
 

Stundom händer det att även han som så väl känner mig måste resa sin väg. Aldrig känner jag mig säker.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

அளித்தஞ்சல் என்றவர் நீப்பின் தெளித்தசொல்
தேறியார்க்கு உண்டோ தவறு.   (௲௱௫௰௪ - 1154)
 

Om han som smeksamt sade: ”Var ej rädd!” nu reser bort, ligger månne felet då hos den som trodde hans uttryckliga ord?
Yngve Frykholm (Tirukkural)

ஓம்பின் அமைந்தார் பிரிவோம்பல் மற்றவர்
நீங்கின் அரிதால் புணர்வு.   (௲௱௫௰௫ - 1155)
 

Om du vill rädda mitt liv må du förhindra att min älskade lämnar mig. Ty om han gör så blir det svårt för oss att förenas igen.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

பிரிவுரைக்கும் வன்கண்ணர் ஆயின் அரிதவர்
நல்குவர் என்னும் நசை.   (௲௱௫௰௬ - 1156)
 

Om han är hårdhjärtad nog att tala om sin avfärd är det fåfängt att hoppas på hans ynnest.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

துறைவன் துறந்தமை தூற்றாகொல் முன்கை
இறைஇறவா நின்ற வளை.   (௲௱௫௰௭ - 1157)
 

När mina åtsittande armringar glider av mina handleder, förkunnar de då icke att min herre har lämnat mig?
Yngve Frykholm (Tirukkural)

இன்னாது இனன்இல்ஊர் வாழ்தல் அதனினும்
இன்னாது இனியார்ப் பிரிவு.   (௲௱௫௰௮ - 1158)
 

Att leva i en by där man saknar vänner är svårt. Svårare ändå är att skiljas från sin älskade.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

தொடிற்சுடின் அல்லது காமநோய் போல
விடிற்சுடல் ஆற்றுமோ தீ.   (௲௱௫௰௯ - 1159)
 

Elden bränner när man vidrör den. Men förmår den månne att som kärlekens åtrå brännas jämväl på avstånd?
Yngve Frykholm (Tirukkural)

அரிதாற்றி அல்லல்நோய் நீக்கிப் பிரிவாற்றிப்
பின்இருந்து வாழ்வார் பலர்.   (௲௱௬௰ - 1160)
 

Det finns dock många som uthärdar det omöjliga, som övervinner sorgens smärta och finner sig i skilsmässan men lever vidare ändå!
Yngve Frykholm (Tirukkural)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: பாகேஸ்வரி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
செல்லாமை உண்டேல் எனக்குரை மற்று நின்
வல்வரவு வாழ்வார்க்குரை

அநுபல்லவி:
இல்லாமல் எனை விடுத்தே ஏகுவேன் என்ற சொல்
கொல்லாமல் கொல்லுதே
பொல்லாத நெருப்பிதே

சரணம்:
இன்பமான பார்வையும் துன்பமாகத் தோணுதே
இன்னாத பிரிவை எண்ணி என்றன் உள்ளம் வாடுதே
முன்கை வளைகழன்றே என்மெலிவைக் கூறுதே
முன்னம் பிரியேன் என்ற சொல்லை நம்பித் தேறுதே
Populärt kapitel

Populär kuplett

Upprepat ord i kupletter
Mest upprepade ord i Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Upprepat ord i början av kuplett
Vanligaste begynnelseord i kupletterna
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Upprepat ord i slutet av kuplett
Upprepat ord i slutet av kuplett
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22