Att vara minister

பிரித்தலும் பேணிக் கொளலும் பிரிந்தார்ப்
பொருத்தலும் வல்ல தமைச்சு.   (௬௱௩௰௩ - 633)
 

Att utså splittring <bland fiender>, att omhulda de sina och återvinna förlorade bundsförvanter, däri ligger statsmannens styrka.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

தெரிதலும் தேர்ந்து செயலும் ஒருதலையாச்
சொல்லலும் வல்லது அமைச்சு.   (௬௱௩௰௪ - 634)
 

Att rätt bedöma läget, att handla med gott omdöme, och att ge goda råd, det förmår en god minister.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

அறனறிந்து ஆன்றமைந்த சொல்லான்எஞ் ஞான்றுந்
திறனறிந்தான் தேர்ச்சித் துணை.   (௬௱௩௰௫ - 635)
 

Ett tryggt stöd <för sin konung> är den som känner lag och rätt, som ger kloka råd och städse väljer rätt metod.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

மதிநுட்பம் நூலோடு உடையார்க்கு அதிநுட்பம்
யாவுள முன்நிற் பவை.   (௬௱௩௰௬ - 636)
 

Var finns månne den klokskap som kan mäta sig med medfödd begåvning parad med boklig lärdom?
Yngve Frykholm (Tirukkural)

செயற்கை அறிந்த கடைத்தும் உலகத்து
இயற்கை அறிந்து செயல்.   (௬௱௩௰௭ - 637)
 

Även den som besitter all inlärd kunskap bör handla med det sunda förnuft som gäller här på jorden.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

அறிகொன்று அறியான் எனினும் உறுதி
உழையிருந்தான் கூறல் கடன்.   (௬௱௩௰௮ - 638)
 

Om än konungen är klent begåvad är det ministerns plikt att myndigt tala honom tillrätta.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

பழுதெண்ணும் மந்திரியின் பக்கததுள் தெவ்வோர்
எழுபது கோடி உறும்.   (௬௱௩௰௯ - 639)
 

Värre än oräkneliga fiendearméer är en minister som vid konungens sida planerar hans fördärv.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: சாரங்கி  |  Tala: ரூபகம்
பல்லவி:
நல்ல பொருள் இயலே - ஆட்சி
நடத்தும் அமைச்சியலே

அநுபல்லவி:
சொல்லும் மதிநுட்பம் நூலோடும் பூத்திடும்
வெல்லும் பகையின்றி வேந்தரைக் காத்திடும்

சரணம்:
அறத்தை அறிந்து நிற்கும் - சொல்லை
ஆன்றமைந்தே உரைக்கும்
அறிவாண்மை குடிகாத்தல் - முயற்சி
ஐந்தணியால் சிறக்கும்

பிரித்தலும் காத்தலும்
பிரிந்தார்ப் பொருத்தலும்
திறத்தினிலே மன்னும்
தேர்ச்சித் துணை என்னும்

அறி கொன்றறியாமல் - நாட்டின்
அரசன் வெகுண்டாலும்
உறுதி உழையிருந்தான் - கூறல்
உண்மைக் கடனாகும்

கருவியும் காலமும்
செய்கையதும் செய்யும்
அரு வினையு மாண்ட
தமைச் செனக் குறள் சொல்லும்
Populärt kapitel

Populär kuplett

Upprepat ord i kupletter
Mest upprepade ord i Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Upprepat ord i början av kuplett
Vanligaste begynnelseord i kupletterna
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Upprepat ord i slutet av kuplett
Upprepat ord i slutet av kuplett
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22