Ambassadören

அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் வேந்தவாம்
பண்புடைமை தூதுரைப்பான் பண்பு.   (௬௱௮௰௧ - 681)
 

Älskvärdhet och adlig börd, en natur som behagar furstar, är viktiga meriter för ett kungligt sändebud.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

அன்பறிவு ஆராய்ந்த சொல்வன்மை தூதுரைப்பார்க்கு
இன்றி யமையாத மூன்று.   (௬௱௮௰௨ - 682)
 

Kärlek till konungen, goda kunskaper och välbeprövad talekonst är tre oundgängliga krav för en god ambassadör.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

நூலாருள் நூல்வல்லன் ஆகுதல் வேலாருள்
வென்றி வினையுரைப்பான் பண்பு.   (௬௱௮௰௩ - 683)
 

För att med kraft kunna föra sin konungs talan inför hans vasaller bör man vara en lärd bland bokligt lärda.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

அறிவுரு வாராய்ந்த கல்விஇம் மூன்றன்
செறிவுடையான் செல்க வினைக்கு.   (௬௱௮௰௪ - 684)
 

Må blott den sändas på sin konungs uppdrag som besitter intuition, personlighet och grundlig bildning i förening.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

கற்றுக்கண் அஞ்சான் செலச்சொல்லிக் காலத்தால்
தக்கது அறிவதாம் தூது.   (௬௱௮௰௬ - 686)
 

Beläst och orädd, med vinnande tal och vetskap om vad stunden kräver, sådan är en god ambassadör.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

கடனறிந்து காலங் கருதி இடனறிந்து
எண்ணி உரைப்பான் தலை.   (௬௱௮௰௭ - 687)
 

Främst bland sändebud är den som känner sin plikt och talar med beprövad insikt om rätt tid och plats.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

தூய்மை துணைமை துணிவுடைமை இம்மூன்றின்
வாய்மை வழியுரைப்பான் பண்பு.   (௬௱௮௰௮ - 688)
 

Redbarhet, hjälpsamhet och fasthet, dessa tre tillika med sannfärdighet är dens kännetecken som företräder sin konungs intressen.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

விடுமாற்றம் வேந்தர்க்கு உரைப்பான் வடுமாற்றம்
வாய்சேரா வன்க ணவன்.   (௬௱௮௰௯ - 689)
 

Den som framför sin herres budskap till  <främmande> furstar må göra detta med dristighet och utan att sväva på målet.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

இறுதி பயப்பினும் எஞ்சாது இறைவற்கு
உறுதி பயப்பதாம் தூது.   (௬௱௯௰ - 690)
 

Ett rätt sändebud är den som utan fruktan eftersträvar sin konungs bästa om det så kostar honom livet.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: கேதாரம்  |  Tala: ரூபகம்
பல்லவி:
தூது சொல்லத் தகுந்தவர் இவர் காண்!
துணையாய் எந்த அரசும் விரும்பும்

அநுபல்லவி:
ஓதும் கல்வி யறிவும் அழகும்
உண்மை யன்பும் பண்பும் பழகும்

சரணம்:
ஊரை வருந்தாமல் போரை நிறுத்திடும்
உலக சமாதானம் தன்னில் பொருத்திடும்
பாறையாம் பகை நெஞ்சும் மகிழ உரைத்திடும்
பலவும் தொகுத்துச் சொல்லும் இனிமை
பயனை எடுத்துக் காட்டும் தனிமை

"இறுதி பயப்பினும் எஞ்சா திறை வற்கே
உறுதி பயப்பதாம் தூதெ" னும் திருக்குறள்
கருதியே காலத்தால் காணும் இடம் பொருள்
கண்ணஞ்சாமல் நின்று காக்கும்
எண்ணும் நன்மை யாவும் சேர்க்கும்
Populärt kapitel

Populär kuplett

Upprepat ord i kupletter
Mest upprepade ord i Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Upprepat ord i början av kuplett
Vanligaste begynnelseord i kupletterna
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Upprepat ord i slutet av kuplett
Upprepat ord i slutet av kuplett
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22