Energisk framåtanda

உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம் அஃதில்லார்
உடையது உடையரோ மற்று.   (௫௱௯௰௧ - 591)
 

Driftighet utmärker de förmögna. De som saknar driftighet är fattiga även om de äger egendom.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

உள்ளம் உடைமை உடைமை பொருளுடைமை
நில்லாது நீங்கி விடும்.   (௫௱௯௰௨ - 592)
 

Den driftighet du har i ditt hjärta är din enda bestående rikedom. Rikedom på ägodelar är flyktig och förgås.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

ஆக்கம் இழந்தேமென்று அல்லாவார் ஊக்கம்
ஒருவந்தம் கைத்துடை யார்.   (௫௱௯௰௩ - 593)
 

De som icke gör avkall på sin framåtanda behöver aldrig klaga: ”Vi förlorade allt vi ägde.”
Yngve Frykholm (Tirukkural)

ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் செல்லும் அசைவிலா
ஊக்க முடையா னுழை.   (௫௱௯௰௪ - 594)
 

Självmant kommer framgången till den som icke låter sin energi nedslås eller förtröttas.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

வெள்ளத் தனைய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம்
உள்ளத் தனையது உயர்வு.   (௫௱௯௰௫ - 595)
 

Lotusblommans stjälk är lång nog att nå upp till vattnets yta. En människas storhet är lika hög som själens resning.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

உள்ளுவ தெல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றது
தள்ளினுந் தள்ளாமை நீர்த்து.   (௫௱௯௰௬ - 596)
 

Konungen bör ständigt sträva efter att uppnå sinnets höghet. Hur den än skakas står den dock fast.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

சிதைவிடத்து ஒல்கார் உரவோர் புதையம்பிற்
பட்டுப்பா டூன்றுங் களிறு.   (௫௱௯௰௭ - 597)
 

Liksom elefanten står orubblig fast utsatt för regn av pilar, så ger icke de modiga upp i nederlagets stund.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

உள்ளம் இலாதவர் எய்தார் உலகத்து
வள்ளியம் என்னுஞ் செருக்கு.   (௫௱௯௰௮ - 598)
 

De klenmodiga kan icke uppnå tillfredsställelsen att ha uträttat stora ting i världen.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

பரியது கூர்ங்கோட்டது ஆயினும் யானை
வெரூஉம் புலிதாக் குறின்.   (௫௱௯௰௯ - 599)
 

Trots att elefanten är störst av alla djur och dess betar är vassa skälver den inför tigerns angrepp.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

உரமொருவற்கு உள்ள வெறுக்கைஅஃ தில்லார்
மரம்மக்க ளாதலே வேறு.   (௬௱ - 600)
 

En människas energi är hennes styrka. De som saknar sådant skiljer sig endast till utseendet från döda träd.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: சிம்மேந்திரமத்திபம்  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
ஊக்கமே வாழ்க்கையின் உயிர்நாடி - இதை
உள்ளம் கொண்டே உழைத்தால்
வரும் செல்வம் நம்மைத் தேடி

அநுபல்லவி:
ஆக்க மிழந்தோ மென்று அல்லாவார் ஊக்கம்
ஒருவந்தம் கைத்துடையார் எனும் குறள்வழி ஏற்கும்

சரணம்:
அம்பு புதைப்பட்டாலும் ஆற்றல் குன்றாத யானை
அஞ்சி நடுங்கத் தாக்கும் புலியின் வல்லாண்மை
நம்பும் முயற்சியுள்ளார் தளர்ச்சி யில்லாமை
நாளும் பெருமை ஓங்கும்
கேளும் கிளையும் தாங்கும்

வெள்ளத் தனையது ஆகும் மலரின் நீட்டம்
உள்ளத் தனைய மாந்தர் உயர்வுறும் நாட்டம்
உள்ளுவ தெல்லாம் உயர்வுள்ளலின் தேட்டம்
உள்ள உரமே ஏத்தும் உழவும் தொழிலும் வாழ்த்தும்
Populärt kapitel

Populär kuplett

Upprepat ord i kupletter
Mest upprepade ord i Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Upprepat ord i början av kuplett
Vanligaste begynnelseord i kupletterna
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Upprepat ord i slutet av kuplett
Upprepat ord i slutet av kuplett
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22