Välvilja

கண்ணோட்டம் என்னும் கழிபெருங் காரிகை
உண்மையான் உண்டிவ் வுலகு.   (௫௱௭௰௧ - 571)
 

Om konungen äger det sköna smycke som heter välvilja lever världen <lycklig> i dess glans.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

கண்ணோட்டத் துள்ளது உலகியல் அஃதிலார்
உண்மை நிலக்குப் பொறை.   (௫௱௭௰௨ - 572)
 

All världens vandel är beroende av välvilja. De som saknar denna är förvisso en börda för jorden.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

பண்என்னாம் பாடற்கு இயைபின்றேல் கண்என்னாம்
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண்.   (௫௱௭௰௩ - 573)
 

Vad tjänar lutan till om sången saknar harmoni? Vad tjänar ögat till om glansen av välvilja saknas?
Yngve Frykholm (Tirukkural)

உளபோல் முகத்தெவன் செய்யும் அளவினால்
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண்.   (௫௱௭௰௪ - 574)
 

Vartill tjänar ögonen i ansiktet för annat än syns skull om de saknar lagom mått av välvilja?
Yngve Frykholm (Tirukkural)

மண்ணோ டியைந்த மரத்தனையர் கண்ணோ
டியைந்துகண் ணோடா தவர்.   (௫௱௭௰௬ - 576)
 

Likt träd rotade i marken är de som, trots att de har ögon, icke låter dem lysa av välvilja.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண்ணிலர் கண்ணுடையார்
கண்ணோட்டம் இன்மையும் இல்.   (௫௱௭௰௭ - 577)
 

De som icke visar välvilja är såsom blinda. De som har ögon kan icke undgå att visa välvilja.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட வல்லார்க்கு
உரிமை உடைத்திவ் வுலகு.   (௫௱௭௰௮ - 578)
 

De skall besitta jorden som, utan avkall på pliktens bud, dock förmår visa välvilja.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

ஒறுத்தாற்றும் பண்பினார் கண்ணும்கண் ணோடிப்
பொறுத்தாற்றும் பண்பே தலை.   (௫௱௭௰௯ - 579)
 

Ädlast av alla goda egenskaper är förmågan att tåligt fördra och visa vänlighet mot dem som har förolämpat en.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

பெயக்கண்டும் நஞ்சுண் டமைவர் நயத்தக்க
நாகரிகம் வேண்டு பவர்.   (௫௱௮௰ - 580)
 

De som åstundar den mest berömvärda artighet är sådana som, även när de har blivit bjudna gift, dricker det med god min.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: காம்போதி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
காணும் கண்ணோட்டம் இனிதே - உலகில்
காணும் கண்ணோட்டம் இனிதே
காட்சிக் கெளிய இறைமாட்சியதன் அழகைக்

அநுபல்லவி:
பூணும் அணி பணிகள் பொன் வயிர மென்றாலும்
காணும் கண்ணோட்டத்தின் முன் கருதவும் நிகராகுமோ

சரணம்:
மண்ணோடியைந்த மரம் எனும் வசை தீரவும்
மனிதன் கண் புண்படாத வழியினைச் சாரவும்
பண்ணோடியைந்த தமிழ்ப் பண்பாடல் தேறவும்
பாங்குறும் தன் கருமம் சிதையாது
தாங்கிடும் வல்லமையும் குறையாது

ஒறுத்தாற்றும் பண்பினார்க் காணும் கண்ணோடி
பொறுத்தாற்றும் பண்பே தலையெனும் குறள்நாடி
வெறுத்திடார் நஞ்சுண்ணவும் விரும்புவார் கூடி
விளங்கிடவே உயிர்க்கருள் செயும் வாயில்
களங்கமிலாத நல்லாட்சியின் கோயில்
Populärt kapitel

Populär kuplett

Upprepat ord i kupletter
Mest upprepade ord i Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Upprepat ord i början av kuplett
Vanligaste begynnelseord i kupletterna
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Upprepat ord i slutet av kuplett
Upprepat ord i slutet av kuplett
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22