Dygdens förhärligande

சிறப்புஈனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தினூஉங்கு
ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு.   (௩௰௧ - 31)
 

Vad större tillgång kan en människa väl önska än dygden som skänker såväl ära som rikedom?
Yngve Frykholm (Tirukkural)

அறத்தினூஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை
மறத்தலின் ஊங்கில்லை கேடு.   (௩௰௨ - 32)
 

Det finnes ingen rikedom högre än dygden.  Det gives ingen olycka värre än att glömma den.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

ஒல்லும் வகையான் அறவினை ஓவாதே
செல்லும்வாய் எல்லாஞ் செயல்.   (௩௰௩ - 33)
 

På varje tänkbart sätt, utan uppehåll, på varje väg du går må du öva dygdens gärningar.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்தறன்
ஆகுல நீர பிற.   (௩௰௪ - 34)
 

Allt det som för ditt inre ter sig tadelfritt må kallas Dygd.  Allt annat är ihåligt buller.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

அழுக்காறு அவாவெகுளி இன்னாச்சொல் நான்கும்
இழுக்கா இயன்றது அறம்.   (௩௰௫ - 35)
 

Dygd är förmågan att vara fri från fyra onda ting: ondska, lusta, vrede och bittra ord.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

அன்றறிவாம் என்னாது அறஞ்செய்க மற்றது
பொன்றுங்கால் பொன்றாத் துணை.   (௩௰௬ - 36)
 

Spara icke dygden till morgondagen utan öva den <just nu>.  I dödens stund blir den dig då en oförgänglig vän.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

அறத்தாறு இதுவென வேண்டா சிவிகை
பொறுத்தானோடு ஊர்ந்தான் இடை.   (௩௰௭ - 37)
 

Fråga icke: ”Vad blir dygdens belöning?” utan jämför blott den som får bära bärstolen och den som låter sig bäras i den.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

வீழ்நாள் படாஅமை நன்றாற்றின் அஃதொருவன்
வாழ்நாள் வழியடைக்கும் கல்.   (௩௰௮ - 38)
 

Om du gör gott utan att slösa bort någon dag blir det den sten som spärrar vägen för återfödelsens kretsgång.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

அறத்தான் வருவதே இன்பம் மற்றெல்லாம்
புறத்த புகழும் இல.   (௩௰௯ - 39)
 

Blott dygden ger glädje till lön.  Allt annat är utan både glädje och glans.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

செயற்பால தோரும் அறனே ஒருவற்கு
உயற்பால தோரும் பழி.   (௪௰ - 40)
 

Dygden är det som ständigt bör eftersträvas. Lasten det som ständigt bör undflys.
Yngve Frykholm (Tirukkural)

பு. ஆ. முத்துக்கிருஷ்ணன் (திருக்குறள் இசைமலர்)

Raga: அம்சத்வனி  |  Tala: ஆதி
பல்லவி:
அறமே முதல் ஆகும் நம் வாழ்வில்
அவனிமீதில் எல்லா உயிர்க்கும் துணைசெய்

அநுபல்லவி:
திறமே பெறும் தெளிவே தரும்
சிறப்போடு செல்வம் சேர்க்கும் குறள் சொல்

சரணம்:
செயற்பாலதோரும் அறனே ஒருவற்
குயற்பால தோரும் பழி; என்றதன்
இயற்பாலதாய் என்றுமே நிலைக்கும்
இதயம் மாசுறாத எண்ணத்தாற் கிளைக்கும்

அழுக்காறு கோபம் ஆசை வன்சொல் நீக்கி
அறத்தால் வளரும் இன்பமே இன்பம்
ஒழுக்காறிதில் உண்மை அன்பு மேவ
ஒருமையோடு மக்கள் பெருமையாக வாழ
Populärt kapitel

Populär kuplett

Upprepat ord i kupletter
Mest upprepade ord i Thirukkural
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. இல்லை - 22

Upprepat ord i början av kuplett
Vanligaste begynnelseord i kupletterna
 1. ஆற்றின் - 5
 2. இன்பம் - 5
 3. நனவினால் - 5
 4. காமம் - 4
 5. காமக் - 4

Upprepat ord i slutet av kuplett
Upprepat ord i slutet av kuplett
 1. படும் - 42
 2. தரும் - 37
 3. இல் - 32
 4. கெடும் - 28
 5. செயல் - 22