கயமை

ஈர்ங்கை விதிரார் கயவர் கொடிறுடைக்கும்
கூன்கையர் அல்லா தவர்க்கு.   (1077)

தம் கன்னத்தை நெரிப்பதாக வளைந்த கையினர் அல்லாதவருக்கு, கீழ்மக்கள், தாமுண்டு கழுவிய ஈரக்கையைக் கூட உதறமாட்டார்கள்
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ஹிந்தி (हिन्दी)
गाल-तोड़ घूँसा बिना, जो फैलाये हाथ ।
झाडेंगे नहिं अधम जन, निज झूठा भी हाथ ॥


தெலுங்கு (తెలుగు)
మెక్కినట్టి చేతి మెతుకైన నల్పుండు
పెట్ట దొకరి కీడ్చి కొట్టకున్న.


ஆங்கிலம் (English)
The base won’t even shake their wet hands Unless their jaws are shaken with clenched fists.

உருசிய (Русский)
Низменные ленятся даже встряхнуть влагу с руки после еды. Они уступают лишь тем людям, которые кулаком могут раздробить им челюсть

கன்னடம் (ಕನ್ನಡ)
ಕೀಳು ಜನರು, ತಮ್ಮ ದವಡೆಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಮಡಿಚಿದ ಕೈಯುಳ್ಳವರಿಗಲ್ಲದೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಉಂಡ ಎಂಜಲು ಕೈಯನ್ನು ಅದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.