திருக்குறள் - புதிய உரை

பெயர்: திருக்குறள் - புதிய உரை (1986)
மொழி: தமிழ்
ஆசிரியர்:
பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம்

திருக்குறள்