இறைமாட்சி

இன்சொலால் ஈத்தளிக்க வல்லார்க்குத் தன்சொலால்
தான்கண் டனைத்திவ் வுலகு.   (387)

இனிமையான சொல்லோடு, துன்புறுவார்க்கு வேண்டியதைக் கொடுத்தும் காப்பாற்றவல்ல அரசன், தன் மனத்தில் கருதியவாறே உலகமும் அமையும்
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ஹிந்தி (हिन्दी)
जो प्रिय वचयुत दान कर, ढिता रक्षण-भार ।
बनता उसके यश सहित, मनचाहा संसार ॥


சமஸ்கிருதம் (संस्कृतम्)
यो ददाति जनान् पाति प्रियभाषणपूर्वकम् ।
तस्य राज्ञ: स्थिरं कीर्तिमर्थाश्च वितरेन्मही ॥


ஆங்கிலம் (English)
Insolaal Eeththalikka Vallaarkkuth Thansolaal
Thaankan Tanaiththiv Vulaku
— (Transliteration)


ஆங்கிலம் (English)
iṉcolāl īttaḷikka vallārkkut taṉcolāl
tāṉkaṇ ṭaṉaittiv vulaku.
— (Transliteration)


ஆங்கிலம் (English)
The world listens to all the commands of the king Who is sweet-spoken and liberal.

உருசிய (Русский)
Если повелитель страны ласково говорит с простолюдинами, милосерден и щедр, то подданные восхвалят его и с радостью будут повиноваться ему

கன்னடம் (ಕನ್ನಡ)
ಇನಿದಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ (ತಕ್ಕವರಿಗೆ) (ವಸ್ತುಗಳನ್ನು) ಉದಾರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಬಲ್ಲ ಅರಸನಿಗೆ ಈ ಲೋಕವು ವಿಧೇಯವಾಗಿ, ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

அரபு (العَرَبِيَّة)
الملك الذى يعطى الناس بسنحاء وجود ويحكم عليهم بالمحبة يصير معروف ومشهورا فى جميع أنحاء الأرض فيمكن له أن يتسلط على أي بلد يريد أن يغلب عليها


சீனம் (汉语)
王者若以謙和待人, 愛治阈, 必名垂於世.
— 程曦 (古臘箴言)


சிங்களம் (සිංහල)
සුමිහිරි බසින් දී - ඇරනු රකිනු ලබනා බලවත් නිරිඳුනට - සතූටු වී ලොව නැමේ බැතියෙන්