இறைமாட்சி

காட்சிக் கெளியன் கடுஞ்சொல்லன் அல்லனேல்
மீக்கூறும் மன்னன் நிலம்.   (386)

தன்னைக் காண வருவார்க்குக் காட்சிக்குத் தான் எளியனாயும், கடுஞ்சொல் சொல்லாதவனாயும் அரசன் விளங்கினால், அவன் நாட்டை உலகமே உயர்வாகக் கூறும்
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ஹிந்தி (हिन्दी)
दर्शन जिसके सुलभ हैं, और न वचन कठोर ।
ऐसे नृप के राज्य की, शंसा हो बरजोर ॥


சமஸ்கிருதம் (संस्कृतम्)
विमुख: क्रूरवाक्यानां राजा सुलभदर्शन:।
यो भवेत् तस्य साम्राज्यं सर्वश्लाघ्यं भविष्यति ॥


ஆங்கிலம் (English)
Kaatchik Keliyan Katunjollan Allanel
Meekkoorum Mannan Nilam
— (Transliteration)


ஆங்கிலம் (English)
kāṭcik keḷiyaṉ kaṭuñcollaṉ allaṉēl
mīkkūṟum maṉṉaṉ nilam.
— (Transliteration)


ஆங்கிலம் (English)
That king, who is easy of access and soft-spoken, Is extolled in his kingdom.

உருசிய (Русский)
Люди будут возносить повелителя страны, к которому легко попасть на прием и который ласково обращается со своими подданными

கன்னடம் (ಕನ್ನಡ)
ಕಾಣಲು ಸುಲಭನಾಗಿ, ಕಡುನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡದವನಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಅರಸನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೊಳಪಟ್ಟ ನಾಡನ್ನು ಲೋಕವೇ ಹೊಗಳುವುದು.

அரபு (العَرَبِيَّة)
العالم كله يمدح ملكا الذى لا يكون فـظا غليظ القلب ويصل اليه الناس بسهولة


சீனம் (汉语)
王者若和易近人, 不用粗暴, 舉世將頌美之.
— 程曦 (古臘箴言)


சிங்களம் (සිංහල)
බැහැ දක්නට පහසු - සිත නො රිදවන රළු බස් නොමැති නරනිඳු තෙම - ලබති පැසසුම් ලෝ දනන්ගෙන්