இறைமாட்சி

இயற்றலும் ஈட்டலுங் காத்தலும் காத்த
வகுத்தலும் வல்ல தரசு.   (385)

பொருள் வருவாய்க்கான வழிகளை உண்டாக்கலும், வரும் பொருளைச் சேமித்தலும், பாதுகாத்தலும், நாட்டின் நலத்துக்குத் தக்கபடி செலவிடுதலும் வல்லதே அரசு
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ஹிந்தி (हिन्दी)
कर उपाय धन-वृद्धि का, अर्जन भी कर खूब ।
रक्षण, फिर विनियोग में, सक्षम जो वह भूप ॥


சமஸ்கிருதம் (संस्कृतम्)
कुर्याद्धनार्जनोपायमार्जयेत् पालयेद्धनम् ।
रक्षितं च यथाशास्त्रं दद्यात् पात्रेषु भूमिप ॥


ஆங்கிலம் (English)
Iyatralum Eettalung Kaaththalum Kaaththa
Vakuththalum Valla Tharasu
— (Transliteration)


ஆங்கிலம் (English)
iyaṟṟalum īṭṭaluṅ kāttalum kātta
vakuttalum valla taracu.
— (Transliteration)


ஆங்கிலம் (English)
He is a king who can do these: Produce, acquire, conserve and dispense.

உருசிய (Русский)
Настоящий правитель страны тот, кто ясно видит пут к увеличения богатства, накопления его, сбережения и распределения оного

கன்னடம் (ಕನ್ನಡ)
(ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು) ಸಂಪಾದಿಸಿ, ಸೇರಿಸಿಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿ (ಸಮನಾಗಿ) ಹಂಚಲು ಬಲ್ಲವನೇ ಅರಸು.

அரபு (العَرَبِيَّة)
إنه لملك حقا الذى يقدر على حصول الشروة ثم يحفظها ويوزعها بالحكمة


சீனம் (汉语)
王者須知如何利用其資源, 充實其財富, 保守其產業而善於運用支配.
— 程曦 (古臘箴言)


சிங்களம் (සිංහල)
අය මග සැදීමත්  - රැස්කර දන රැකීමත් රැකි දැය බෙදීමත් - හැකිය බලවත් රජුට නිසිලෙස