கடவுள் வாழ்த்து

வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு
யாண்டும் இடும்பை இல.   (4)

விருப்பும் வெறுப்பும் இல்லாதவனாகிய இறைவனின் திருவடிகளைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு, எவ்விடத்திலும், எக்காலத்திலும் துன்பம் இல்லை.
— புலியூர்க் கேசிகன் (திருக்குறள் - புதிய உரை)


ஹிந்தி (हिन्दी)
राग-द्वेष विहीन के, चरणाश्रित जो लोग ।
दुःख न दे उनको कभी, भव-बाधा का रोग ॥


தெலுங்கு (తెలుగు)
వలయు వద్దులేని వాని పాదము లంద
శాశ్వతముగ దొలగు సంకటములు


ஆங்கிலம் (English)
No evil will befall those who reach the feet Of the One beyond likes and dislikes.

உருசிய (Русский)
Обнимающие стопы Всевышнего, который чужд приязни и неприязни, ни в каком мире, не познают страданий.

கன்னடம் (ಕನ್ನಡ)
ಬೇಕು ಬೇಡಗಳೊಂದೂ ಇಲ್ಲದವನ (ಭಗವಂತನ) ಅಡಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿದವರು ದುಗುಡದಿಂದ ದೂರವಾಗುವರು